kpfr > BIP > Plan działania

Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. w Toruniu

 

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 z późn. zm.), Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. w Toruniu przygotował Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na poszczególne lata:

Plan działania KPFR na lata 2020-2021

Plan działania KPFR na lata 2022-2023

Plan działania KPFR na lata 2024-2025