kpfr > BIP > Ochrona danych osobowych

Administrator danych osobowych

 

Uprzejmie informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. w Toruniu z siedzibą przy ul. Przedzamcze 8, 87-100 Toruń, zwanym również KPFR.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym w sprawie przetwarzania danych osobowych, można kontaktować się w następujący sposób:

  • listownie poprzez kierowanie korespondencji na adres siedziby Spółki,
  • elektronicznie poprzez zgłaszanie spraw na adres e-mail: iod@kpfr.pl. 

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w KPFR sp. z o.o. w Toruniu jest Pan Paweł Modrzejewski, zastępcą Inspektora jest Pani Izabela Walczak.
Kontakt z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@kpfr.pl.
Kontakt do zastępcy Inspektora Ochrony Danych: tel. 791 543 400.

Celem niniejszej polityki prywatności jest przedstawienie informacji dotyczących zasad i celu zbierania oraz podstawy prawnej wykorzystywania i przeznaczenia informacji o użytkownikach odwiedzających serwis internetowy, fanpage (konto) na Facebooku oraz kanał (konto) na YouTube Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. w Toruniu. Wszystkie informacje zawarte w niniejszej Polityce mają znaczenie dla ochrony Państwa praw i wolności, prosimy o zapoznanie się treścią niniejszego dokumentu.

 

Polityka prywatności i Polityka cookies

1. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych

Przetwarzając Państwa dane działamy zgodnie z przepisami prawa, w szczególności z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) – zwanego dalej RODO, jak również przepisami prawa krajowego, w tym ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.).

Serwis internetowy oraz formularz kontaktowy

Dane użytkowników odwiedzających stronę internetową www.kpfr.pl oraz korzystających z dostępnych na niej usług i funkcjonalności (np. korzystając z formularza kontaktowego), przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – jako odpowiedź Administratora na żądanie/prośbę/wniosek Państwa w określonej sprawie, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – jako prawnie uzasadniony interes Administratora, w celu prowadzenia działań statystycznych, analitycznych, dowodowych i archiwizacyjnych, by cały czas poprawiać jakość świadczonych usług przez KPFR, a także jakość i funkcjonalność działania i przekazywania (udostępniania) informacji znajdujących się na stronie internetowej Administratora.

Facebook

Jeśli klikną Państwo ikonkę „F” – Facebook’a (link) znajdującą się na Naszej stronie internetowej, zostaną Państwa automatycznie przekierowani na platformę mediów społecznościowych firmy Facebook, prowadzoną przez Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland. Z informacjami znajdującymi się na Naszym fanpage Facebook’a możecie Państwo się zapoznać w każdym miejscu i czasie, używając odpowiednich aplikacji lub też przeglądarek internetowych. Jednakże, aby w pełni zapoznać się z informacjami, nowinkami, czy ogłoszeniami tam zamieszczanymi, zachęcamy Państwa do logowania się poprzez swoje prywatne lub służbowe konto. Przed zalogowaniem się lub założeniem konta na Facebooku zalecamy zapoznanie się z m.in. Zasadami dotyczącymi danych (https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation), Regulaminem użytkowania (https://www.facebook.com/legal/terms/update) oraz Standardami społeczności (https://www.facebook.com/communitystandards/) przygotowanymi przez Facebook’a.

Jako Administrator Państwa danych przetwarzanych w związku z prowadzeniem fanpage (konta) KPFR na Facebook’u, przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) lub też, o ile wyrażą Państwo taką wolę, w celu wzięcia udziału w ogłoszonym przez Nas konkursie. Państwa dane osobowe na Facebooku przetwarzamy w celu informowania Państwa o Naszej aktywności, promowania różnych wydarzeń i Naszej marki, a także budowania i utrzymania społeczności z Nami związanej, w tym nawiązania z Państwem kontaktu i udzielania odpowiedzi na Państwa pytania, przekazywania informacji o ważnych wydarzeniach gospodarczych, edukacyjnych, czy choćby kulturalnych, w których Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. w Toruniu bierze udział lub też zachęca Państwa do wzięcia w nich udziału. W celach promocyjnych i marketingowych, informowania Państwa w jak najbardziej dostępny i dogodny sposób, o nowych ofertach pożyczkowych i poręczeniowych lub innych, przygotowanych specjalnie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. A także w celu przybliżenia Państwu czym się zajmujemy oraz jakie realizujemy projekty, w tym projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej. Poprzez ogłaszanie różnych postów (informacji o wydarzeniach), chcielibyśmy również Państwu przybliżyć i przekazać informację o ciekawych projektach i ofertach innych podmiotów z Nami współpracujących, jak np. instytucji finansowych, Województwa Kujawsko-Pomorskiego, działającego przez swoją jednostkę, tj. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, czy też innych instytucji gospodarczych, edukacyjnych lub też kulturalnych. Państwa dane przetwarzane będą również w celu przeprowadzania konkursów, turniejów lub rejestracji na dane wydarzenie, o ile oczywiście wyrażą Państwo taką wolę. Konkursy lub też rejestracje na dane szkolenie odbywać się będą na podstawie i zgodnie z zamieszczonym każdorazowo regulaminem danego wydarzenia. Pozostawione Państwa komentarze, informacje o „polubieniu” lub „nie polubieniu” Naszego konta, posta, czy choćby zdjęcia, a także częstotliwość odwiedzin Naszego fanpage i polecenia ich Państwa znajomym, będą dla Nas również bardzo cenne, w szczególności w celu prowadzenia działań statystycznych, analitycznych, dowodowych i archiwizacyjnych, by cały czas poprawiać jakość świadczonych usług przez KPFR, a także jakość i funkcjonalność działania i przekazywania (udostępniania) informacji znajdujących się na koncie Facebook’a Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. w Toruniu.

YouTube

Jeśli klikną Państwo ikonkę YT – YouTube (link) znajdującą się na Naszej stronie internetowej, zostaną Państwo automatycznie przekierowani do serwisu internetowego prowadzonego przez Google LLC (dawnej GOOGLE Inc.) z siedzibą w USA i jego europejskim oddziałem prowadzonym przez Google Ireland Limited. Z informacjami i filmikami znajdującymi się na Naszym kanale YouTube’a możecie Państwo się zapoznać w każdym miejscu i czasie używając odpowiednich aplikacji lub też przeglądarek internetowych, logując się lub też nie, na tym serwisie multimedialnym. Przed zalogowaniem się lub założeniem konta na YouTube zalecamy zapoznanie się z m.in. Polityką prywatności (https://policies.google.com/privacy), warunkami korzystania z usług Google (https://policies.google.com/terms) oraz informacjami w jaki sposób YouTube zapewnia ochronę prywatności użytkowników (https://www.youtube.com/intl/ALL_pl/howyoutubeworks/our-commitments/protecting-user-data/#protecting-viewer-data) przygotowanymi przez Google Ireland Limited.

Jako Administrator Państwa danych przetwarzanych w związku z prowadzeniem kanału (konta) KPFR na YouTube, przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO lub też, o ile wyrażą Państwo taką wolę, w celu wzięcia udziału w ogłoszonym przez Nas konkursie. Państwa dane osobowe na YT przetwarzamy w celu informowania o Naszej aktywności, budowania i utrzymania społeczności z Nami związanej, czy nawiązania z Państwem kontaktu i udzielania odpowiedzi na Państwa pytania. Przekazywania informacji o ważnych wydarzeniach gospodarczych, edukacyjnych, czy choćby kulturalnych, w których Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. w Toruniu bierze udział lub też zachęca Państwa do wzięcia w nich udziału. W celach promocyjnych i marketingowych, informowania Państwa w jak najbardziej dostępny i dogodny sposób, o nowych ofertach pożyczkowych i poręczeniowych lub innych usługach przygotowanych specjalnie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. A także w celu przybliżenia Państwu czym się zajmujemy (budowania marki) oraz jakie realizujemy projekty, w tym projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej. Poprzez umieszczanie różnych filmów, filmików, prezentacji itp., chcielibyśmy również Państwu przybliżyć i przekazać informację o ciekawych projektach i ofertach innych podmiotów z Nami współpracujących, jak np. instytucji finansowych, Województwa Kujawsko-Pomorskiego, działającego przez swoją jednostkę, tj. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, czy też innych instytucji gospodarczych, edukacyjnych lub też kulturalnych. Państwa dane przetwarzane będą również w celu przeprowadzania konkursów, turniejów lub rejestracji na dane wydarzenie, o ile oczywiście wyrażą Państwo taką wolę. Konkursy lub też rejestracje na dane szkolenie odbywać się będą na podstawie i zgodnie z zamieszczonym każdorazowo regulaminem danego wydarzenia. Pozostawione Państwa komentarze, informacje o „polubieniu” lub „nie polubieniu” Naszego konta, filmiku, wywiadu, czy choćby prezentacji, a także częstotliwość odwiedzin Naszego kanału i polecenia ich Państwa znajomym, będą dla Nas również bardzo cenne, w szczególności w celu prowadzenia działań statystycznych, analitycznych, dowodowych i archiwizacyjnych, by cały czas poprawiać jakość świadczonych usług przez KPFR, a także jakość i funkcjonalność działania i przekazywania (udostępniania) informacji znajdujących się na kanale YouTube Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. w Toruniu.

 
2. Rodzaje danych przetwarzanych

Każdy użytkownik odwiedzający stronę internetową www.kpfr.pl oraz korzystający z dostępnych na niej usług i funkcjonalności powierza nam swoje dane osobowe. W związku z korzystaniem przez Państwa z naszej strony internetowej informujemy, że przetwarzamy dane, które zostaną przez użytkowników pozostawione w ramach poruszania się po serwisie, jak np. adres IP, nazwa Państwa operatora dostawcy internetu, język, strefa czasowa, prędkość połączenia, historię, częstotliwość i długość odwiedzin naszego serwisu oraz dane pozostawione w tzw. plikach cookiess.

W wybranych funkcjonalnościach serwisu tj. np. w formularzu kontaktowym możliwe jest przekazywanie przez użytkowników danych osobowych (np. imię i nazwisko, e-mail, nr telefonu, treść sprawy, informacja skąd się Państwo dowiedzieliście o KPFR). Każdorazowo ww. dane podawane są dobrowolnie i wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem, wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa wniosek, pytanie, czy skargę.

Facebook

W ramach prowadzenia przez Nas fanpage KPFR możemy przetwarzać Państwa dane osobowe, jeśli dokonaliście np. subskrypcji, polubienia lub pozostawienia jakiegoś komentarza pod postem lub zdjęciem na fanpage. Mogą to być takie dane osobowe, jak np. imię i nazwisko/login/pseudonim, udostępniony przez Państwa wizerunek – zdjęcie profilowe, informacje dostępne w Państwa profilu publicznym oraz opublikowany nr telefonu, czy adres e-mail, pozostawiony komentarz i możliwie pozostawione przez Państwa w komentarzu dodatkowe dane osobowe, informacje o polubieniu lub też nie naszego fanpage, posta lub np. zdjęcia. A także dane pozostawione w opcji skontaktuj się z Nami, obserwuj, udostępnij lub też wyślij wiadomość. Oprócz tych danych dot. np. Państwa preferencji (polubień), przetwarzamy historię Państwa działań na naszym koncie (np. datę i godzinę wykonanych konkretnych czynności).

Przypominamy i uprzejmie prosimy o niepozostawianie i ujawnianie w komentarzach danych osobowych nadmiarowych, tj. niezwiązanych bezpośrednio z Państwa opinią lub też niezwiązanych z prowadzonym przez Nas kontem fanpage, postem, czy choćby zdjęciem.

YouTube

W ramach prowadzonego przez Nas kanału KPFR możemy przetwarzać Państwa dane osobowe, jeśli dokonaliście Państwo subskrypcji Naszego kanału lub też opublikowaliście Państwo swój komentarz pod którymkolwiek z filmów, czy prezentacji zamieszczonym na Naszym kanale. Przetwarzamy takie Państwa dane, jak np. imię i nazwisko/login/pseudonim, udostępniony przez Państwa wizerunek – zdjęcie profilowe, informacje dostępne w Państwa profilu publicznym oraz pozostawiony komentarz i możliwie pozostawione przez Państwa w komentarzu dodatkowe dane osobowe, informacje o polubieniu lub też nie Naszego kanału, filmiku lub np. prezentacji. A także dane pozostawione w opcji subskrybuj, czy udostępnij. Oprócz tych danych dot. np. Państwa preferencji (polubień), przetwarzamy historię Państwa działań na naszym koncie (np. datę i godzinę wykonanych konkretnych czynności).

Przypominamy i uprzejmie prosimy o niepozostawianie i ujawnianie w komentarzach danych osobowych nadmiarowych, tj. niezwiązanych bezpośrednio z Państwa opinią lub też niezwiązanych z prowadzonym przez Nas kanałem, filmikiem, czy też prezentacją.

 
3. Odbiorcy danych

Dbając o bezpieczeństwo danych, KPFR obliguje się do odpowiedniej ochrony informacji dotyczących odwiedzających serwis. Pozostawione Państwa dane osobowe mogą być przekazane na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów administracji publicznej, w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami. Ponadto Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być również: Województwo Kujawsko-Pomorskiego – jako pełniący funkcję Właściciela Administratora, a także podmioty, które w imieniu Administratora przetwarzają dane osobowe na podstawie zawartej z Administratorem umowy udostępnienia lub powierzenia przetwarzania danych, takie jak np.: firmy świadczące usługi IT, hostingu i cloud, w tym administratorzy poczty elektronicznej, firmy konsultingowe i świadczące usługi audytu, firmy projektujące, modyfikujące lub serwisujące stronę internetową Administratora.

Odbiorcą Państwa danych przetwarzanych w ramach korzystania z konta KPFR na Facebooku jest również Facebook Ireland Ltd., jako współadministrator i administrator Państwa danych w związku z korzystaniem z usług Facebooka. Informacje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych przez Facebook’a można odnaleźć w Zasadach dotyczących danych Facebook Ireland dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy. Więcej informacji na temat wspólnego przetwarzania danych można znaleźć w Regulaminie danego produktu na stronie Facebook’a.

Odbiorcą Państwa danych przetwarzanych w ramach korzystania i odwiedzania kanału KPFR na YouTube jest również spółka Google (w przypadku, gdy jesteście Państwo użytkownikiem z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii jest to Google Ireland Limited z siedzibą pod adresem Gordon House, Barrow Street, Dublin 6, Irlandia), który przetwarza Państwa dane jako administrator serwisu YouTube. Informacje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych przez Google Ireland Limited można odnaleźć w Polityce prywatności oraz wskazanych przez Google Regulaminach pod adresem: (https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl). W oparciu o własne podstawy prawne spółka Google może przetwarzać Państwa dane we własnych celach. W szczególności spółka Google może gromadzić i przetwarzać informacje zawarte we formularzu rejestracyjnym do założenia konta i w plikach cookiess osób odwiedzających kanał. Należy również pamiętać, iż spółka Google prowadzi wiele serwisów, aplikacji, narzędzi i programów ze sobą powiązanych. Jeśli wyrazicie Państwo zgodę to istnieje możliwość w jednym miejscu (na jednym koncie) posiadać obraz i historię swoich czynności w określonych narzędziach (np. poczta Gmail, przeglądarka Google i wyszukiwarka Chrome, mapy Google, serwis YouTube – wszystkie te produkty należą do jednego właściciela).

Pozostawione Państwa dane osobowe na platformach społecznościowych Facebook i YouTube np. w komentarzach mogą być również widoczne i dostępne dla innych użytkowników ww. serwisów.

 
4. Okres przetwarzania danych

Formularz kontaktowy

Państwa dane osobowe pozyskane w ramach formularza kontaktowego będą przetwarzane, w tym przechowywane, do momentu ustania przyczyny, dla której Państwo skontaktowali się z Administratorem (np. do momentu udzielenia kompletnej odpowiedzi na Państwa zapytanie), nie dłużej jednak niż 2 lata.

Serwis internetowy KPFR

Państwa dane osobowe pozostawione w tzw. plikach cookiess będą przetwarzane na Państwa urządzeniu do momentu usunięcia ich przez Państwo za pomocą używanej przeglądarki internetowej.

Dane pozyskane w związku z Państwa aktywnością na Naszym serwisie, są przechowywane przez 30 dni, a następnie anonimizowane i archiwizowane.

Facebook

Informujemy, iż przetwarzane dane osobowe z Facebooka będziemy przetwarzać do momentu ich usunięcia przez Państwo (np. poprzez usunięcie konta, komentarza, „polubienia”) lub też usunięcia lub też zablokowania Państwa konta przez KPFR lub Facebook, w przypadku korzystania z usług Facebooka niezgodnie z Regulaminem korzystania lub też Standardami społeczności, do momentu zakończenia celu, dla którego opublikowaliśmy post/informację. Przeważnie jest to maksymalny okres 3 lat liczonych od zakończenia danego roku, w którym Administrator dane pozyskał.

Dodatkowo informujemy, iż dane zebrane nadmiarowo lub też dane osobowe (informacje), które są niezgodne z Regulaminem korzystania z Facebook’a, czy też Standardami społeczności, będą przez Naszego pracownika usuwane na bieżąco (np. w ramach cyklicznego przeglądu komentarzy).

W przypadku dochodzenia praw i roszczeń przez Administratora, w celach dowodowych, Państwa dane mogą być przetwarzane do momentu ustania przyczyny, dla których postępowanie zostało wszczęte (np. w momencie zaspokojenia roszczeń KPFR w przypadku Państwa działalności, czy aktywności niezgodnej z prawem lub szkodliwej).

YouTube

Informujemy, iż przetwarzane dane osobowe z prowadzonego kanału KPFR na YouTube będziemy przetwarzać do momentu ich usunięcia przez Państwo (np. poprzez usunięcie konta, komentarza, „polubienia”) lub też usunięcia lub też zablokowania Państwa konta przez KPFR lub spółkę Google (administratora) w przypadku korzystania z usług YouTube niezgodnie z Regulaminem korzystania lub też innymi warunkami korzystania lub do momentu zakończenia realizacji celów, dla których Państwa dane zostały pozyskane, lub też do momentu wniesienia przez Państwo sprzeciwu.

Dodatkowo informujemy, iż dane zebrane nadmiarowo lub też dane osobowe (informacje), które są niezgodne z Regulaminem korzystania z YouTube, będą przez Naszego pracownika usuwane na bieżąco (np. w ramach cyklicznego przeglądu komentarzy).

W przypadku dochodzenia praw i roszczeń przez Administratora, w celach dowodowych, Państwa dane mogą być przetwarzane do momentu ustania przyczyny, dla których postępowanie zostało wszczęte (np. w momencie zaspokojenia roszczeń KPFR w przypadku Państwa działalności, czy aktywności niezgodnej z prawem, szkodliwej lub godzącej w czyjeś dobro).

 
5. Uprawnienia osób fizycznych i dobrowolność podawania danych

Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, jak również usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do otrzymania kopii Państwa danych osobowych podlegających przetwarzaniu oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych i prawo do przenoszenia danych osobowych, o ile przetwarzanie danych odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Aby skorzystać z ww. uprawnień wystarczy się z Nami skontaktować na adres wskazany na początku niniejszej Polityki prywatności, podając swoje dane (jak np. imię i nazwisko, czy pseudonim oraz dane do kontaktu), treść i sposób wykonania żądania oraz o ile jest to możliwe, podanie również okoliczności, kiedy i w jaki sposób moglibyśmy wejść w posiadanie i przetwarzanie Państwa danych osobowych.

Mają Państwo prawo również wniesienia skargi na przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, działającego w Polsce przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Facebook

Dodatkowo informujemy, iż zgodnie z zawartą umową/porozumieniem w zakresie przetwarzania danych osobowych w związku z użytkowaniem i prowadzeniem konta firmowego na Facebooku to Facebook Ireland Ltd. odpowiada za zapewnienie egzekwowania praw Osób, których dane dotyczą, zgodnie z art. 15-20 RODO w odniesieniu do danych osobowych przechowywanych przez Facebook Ireland w związku z wspólnym przetwarzaniem danych. Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. w Toruniu dołoży wszelkich starań oraz udzieli niezbędnej informacji i pomocy przy spełnianiu Państwa żądania w tym zakresie. Więcej informacji można uzyskać zapoznając się z „Regulaminem przetwarzania danych” (https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing/update) oraz „Załącznikiem Administrator danych osobowych” (https://www.facebook.com/legal/controller_addendum).

YouTube

Dodatkowo informujemy, iż zgodnie z zawartymi informacjami w Polityce prywatności Google LLC w związku z użytkowaniem i prowadzaniem konta na kanale YouTube, to Google Ireland Limited odpowiada za zapewnienie egzekwowania praw osób, których dane dotyczą zgodnie z art. 15-20 RODO w odniesieniu do danych osobowych przechowywanych przez spółkę Google. Więcej informacji pod linkiem: https://policies.google.com/privacy.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w niektórych sytuacjach jest konieczne w celu otrzymania odpowiedzi od Administratora na Państwa pytanie/wniosek/skargę, a także konieczne w celu korzystania z funkcjonalności i użytkowania strony internetowej Administratora, kanału i treści publikowanych na YouTube, czy fanpage KPFR na Facebooku.

 
6. Profilowanie i przesyłanie danych do państwa trzeciego

Serwis internetowy i formularz kontaktowy

Uprzejmie informujemy, iż Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, ani nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy).

Facebook

Uprzejmie informujemy, iż Państwa dane osobowe pozyskane w ramach prowadzenia fanpage na Facebook’u nie będą przez Nas, jako Administratora profilowane, jednakże, ze względu na prowadzoną działalność i politykę sprzedażową Facebook Ireland Ltm., mogą być przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy, np. do USA. Jest to czynność, na którą KPFR jako Administrator niestety, ale nie ma wpływu. Zgodnie z umieszczoną informacją na serwisie, Facebook wykorzystuje typowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską i opiera się na decyzjach Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów, w stosownych przypadkach, w zakresie przekazywania danych z EOG do Stanów Zjednoczonych i pozostałych krajów. Więcej informacji na temat ochrony i zabezpieczania Państwa danych w państwach trzecich, można się dowiedzieć z Zasad dotyczących danych (https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation#legal-requests-prevent-harm).

YouTube

Administrator danych nie profiluje Państwa danych i nie przekazuje pozyskanych danych osobowych w ramach prowadzonego kanału KPFR na YouTube poza teraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednakże należy pamiętać, iż przetwarzanie danych osobowych w ramach kanału YouTube na ponadnarodowy charakter i dane mogą być przesyłane np. do USA. Spółka Google może przekazywać dane poza obszar EOG na podstawie właściwych przepisów prawa, umożliwiających takie transfery. Jest to czynność, na którą KPFR jako Administrator danych, nie ma wpływu. Google Ireland Limited stosuje przepisy prawa zapewniające analogiczny poziom ochrony w stosunku do przepisów Unii Europejskiej, w tym zatwierdzonych przez Komisję Europejską standardowych klauzul umownych w celu zapewniania odpowiedniej ochrony danych podczas ich przesyłania poza EOG. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod adresem: https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=pl&gl=pl.

 
7. Informacja o wykorzystywaniu tzw. plików cookies

1. Informacje ogólne

1.1 Czym są pliki cookies?

W celu usprawnienia działania strony internetowej serwis może wykorzystywać tzw. pliki cookies, czyli niewielkie pliki tekstowe, które strona internetowa zapisuje na komputerze lub urządzeniu przenośnym użytkownika w chwili, gdy ten ją przegląda.

Więcej informacji na temat tego czym są cookies można uzyskać pod adresem www.aboutcookiess.org  (w języku angielskim) oraz http://wszystkoociasteczkach.pl  (w języku polskim).

1.2 Zarządzanie plikami cookies

Po wejściu na naszą stronę internetową użytkownik ma możliwość uzyskania informacji o rodzajach używanych przez nas plików cookies oraz zaakceptowania lub odrzucenia ich. Bez uprzedniej zgody użytkownika używamy tylko tych plików cookies, które są absolutnie niezbędne. Ponadto użytkownik może w każdej chwili zarządzać swoimi ustawieniami dotyczącymi plików cookies.

2. Kategorie plików cookies i ich zastosowanie

Pliki cookies można podzielić na następujące kategorie w zależności od funkcji i przeznaczenia: niezbędne pliki cookies, statystyczne pliki cookies, funkcjonalne pliki cookies oraz marketingowe pliki cookies.

2.1 Niezbędne pliki cookies

Wykorzystywane są w celach technicznych. Umożliwiają korzystanie z serwisu.

2.2 Funkcjonalne pliki cookies

Związane są z poprawą funkcjonalności serwisu, wykorzystywane w celu dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają w szczególności rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, w tym mogą pomóc np. w rozpoznaniu urządzenia końcowego Użytkownika w celu wyświetlenia Serwisu w wersji mobilnej, w przypadku gdy Użytkownik korzysta z urządzenia przenośnego takiego jak smartfon.

2.3 Statystyczne pliki cookies

Wykorzystywane są w celach statystycznych i analitycznych. Pomagają nam mierzyć ruch na stronie i zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający korzystają z naszej strony, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, a także wykrywanie nadużyć.

2.4 Marketingowe pliki cookies

Wykorzystywane są do celów marketingowych oraz personalizacji reklam i a także powiązania Serwisu z profilami Usługodawcy w mediach społecznościowych. Te pliki cookies służą do optymalizacji reklam wyświetlanych Użytkownikowi oraz umożliwiają dostarczanie Użytkownikowi treści lepiej dopasowanych do jego zainteresowań, w tym np. określanie, gdzie użytkownik został przekierowany na stronę internetową.

 

Szczegółowa lista używanych plików cookies znajduje się poniżej:

tabela pliki cookies

3. Jak wyłączyć obsługę ciasteczek?

W każdej chwili użytkownik strony może dobrowolnie dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej w zakresie obsługi plików cookies, w tym zablokować pliki cookies w ustawieniach prywatności i plików cookies w wybranej przeglądarce czy usunąć wszystkie pliki cookies na urządzeniu poprzez wyczyszczenie historii przeglądania w swojej przeglądarce. Przydatne informacje w tym zakresie mogą znajdować się pod poniższymi adresami:

Dla przeglądarki Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Dla przeglądarki Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

Dla przeglądarki Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/usuwanie-plik%C3%B3w-cookies-w-przegl%C4%85darce-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09

Dla przeglądarki Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookiess

Dla przeglądarki Safari: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

 

8. Zmiany polityki prywatności

Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. w Toruniu  zastrzega sobie prawo do zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie. Zmiany mogą nastąpić w dowolnym czasie, a użytkownicy serwisu nie muszą zostać o tym fakcie powiadomienia.

 
9. Ochrona danych osobowych

Wszystkie Nasze usługi są świadczone przy zachowaniu środków bezpieczeństwa, które nieustannie chronią Państwa dane. Dane uzyskane w trakcie utrzymywania Naszych usług pozwalają nam wykrywać i automatycznie blokować potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa. Jeśli wykryjemy coś podejrzanego, o czym Naszym zdaniem powinniście się Państwo dowiedzieć, poinformujemy Państwa o tym i pomożemy wykonać odpowiednie czynności w celu zwiększenia ochrony.

Dokładamy wszelkich starań, by chronić Państwa dane i Naszą Spółkę przez nieuprawnionym dostępem do przechowywanych przez Nas informacji, ich modyfikacją, ujawnieniem lub zniszczeniem. Nasze działania obejmują m.in.:

  • Szyfrowanie przesyłanych danych, zapewniające ich prywatność,
  • Wprowadzanie szeregu zabezpieczeń, takich jak np. sprawdzanie zabezpieczeń, etapowość weryfikacji tożsamości,
  • Kontrolę procedur przetwarzania danych i informacji, w tym fizyczne środki bezpieczeństwa zapobiegające nieupoważnionemu dostępowi do systemów,
  • Współpracę tylko ze sprawdzonymi i profesjonalnymi podmiotami w zakresie szeroko rozumianych usług informatycznych (IT, cloud, serwisem),
  • Ograniczanie dostępu do danych osobowych Państwa, tylko do pracowników, kontrahentów i przedstawicieli Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. w Toruniu, którzy posiadają nadane odpowiednie upoważnienia i zaciągnięte zobowiązania jak np. do zachowania poufności pozyskanych w ten sposób danych, czy pracy na danych tylko w niezbędnych zakresie i w szczególnych przypadkach.

Historia wersji: