kpfr > Realizowane projekty > Fundusz Powierniczy 2007-2013

W dniu 20 grudnia 2017 roku została zawarta umowa powierzenia zadania publicznego pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Kujawsko-Pomorskim Funduszem Rozwoju sp. z o.o. Szacowana wartość Wkładu Finansowego, którą otrzymał Fundusz Rozwoju na realizację zadania to 184 295 781 złotych. Niniejszy wkład pochodzi ze zwrotów z projektów dotyczących Instrumentów Inżynierii Finansowej realizowanych w perspektywie finansowej 2007-2013.

W związku z zawarciem umowy Fundusz Rozwoju pełni funkcję Menadżera Funduszu Powierniczego odpowiedzialnego za wybór Pośredników Finansowych do udzielania wsparcia w postaci zwrotnych instrumentów finansowych (pożyczki, poręczenia itp.)  miko, małym i średnim przedsiębiorcom działającym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Produkty oferowane przedsiębiorcom w ramach tych środków stanowią uzupełnienie oferty finansowanej ze środków perspektywy 2014-2020.