kpfr > Oferta wsparcia > Poręczenia

logo kpfr
herb województwa

Województwo Kujawsko-Pomorskie na mocy umowy nr WZP.273.36/2017 z dnia 20.12.2017r. o powierzeniu zadania publicznego zawartej z Kujawsko-Pomorskim Funduszem Rozwoju powierzyło Funduszowi realizację własnego zadania publicznego polegającego na zarządzaniu Wkładem Finansowym.

 

W związku z powyższym, w 2023 roku, Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju podpisał umowy pożyczki z funduszami poręczeniowymi: Kujawsko-Pomorskim Funduszem Poręczeń Kredytowych sp. z o. o  oraz Toruńskim Funduszem Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. na łączną kwotę 12 400 000,00 zł, udostępniając im tym samym kapitał z przeznaczeniem na udzielanie jednostkowych poręczeń dedykowanych MŚP prowadzących działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

Cała powyższa kwota to środki publiczne pozostające w dyspozycji Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 

Szczegóły oferty dostępne u naszych Pośredników Finansowych:

 

logo kujawsko-pomorskiego funduszu poręczeń kredytowych logo Toruńskiego Funduszu poręczen kredytowych