kpfr > BIP > Przedmiot działania

Przedmiotem działalności Spółki jest:

  1. wydawanie książek (PKD 58.11.Z),
  2. pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),
  3. pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z),
  4. pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 66.19.Z),
  5. pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z),
  6. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B).

Głównym (wiodącym) PKD Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. w Toruniu jest PKD 64.92.Z – pozostałe formy udzielania kredytów.

Głównym zadaniem Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. w Toruniu jest pełnienie roli Menadżera Funduszu Funduszy w Województwie Kujawsko-Pomorskim, którego celem jest wybór pośredników finansowych do udzielania pożyczek i poręczeń dla MŚP, prowadzących działalność gospodarczą na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Fundusz Rozwoju otrzymał na ten cel 103,5 mln euro, pochodzące z perspektywy 2014-2020 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Fundusz Rozwoju administruje również środkami pochodzącymi ze starej perspektywy finansowej o wartości około 180 mln zł, kontynuując działania związane z marką JEREMIE.

Więcej informacji nt. prowadzonych przez Spółkę projektów, można uzyskać odwiedzając główną stronę internetową Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. w Toruniu (www.kpfr.pl), wybierając zakładkę „Realizowane projekty”.


Historia wersji: