kpfr > O Spółce

O NAS

Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. w Toruniu, został utworzony 26 stycznia 2017 roku przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Celem Funduszu jest wspieranie i promowanie regionu poprzez ułatwianie mikro, małym i średnim przedsiębiorcom dostępu do finansowania. Środki, którymi obecnie administruje KPFR i które do końca 2023r. trafią do regionalnych przedsiębiorców to kwota ponad 620 mln zł. Od stycznia 2022r. zakres działalności Spółki został rozszerzony o Regionalne Obserwatorium Gospodarcze.

W praktyce KPFR przygotowuje linie finansowe i programy wsparcia na rzecz wprowadzania innowacji i podnoszenia konkurencyjności MŚP. Dzięki zwrotnemu charakterowi tych instrumentów powierzone środki mogą być wielokrotnie wykorzystywane i wzmacniać potencjał kujawsko-pomorskiej gospodarki.

KPFR jest członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Regionalnych Funduszy Rozwoju.

WŁADZE SPÓŁKI

ZARZĄD:

Kamila Radziecka — Prezes Zarządu

RADA NADZORCZA:

Jerzy Grochowski — Przewodniczący Rady Nadzorczej
Jerzy Boehlke — Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Joanna Mencina — Członek Rady Nadzorczej                                                                     Sylwia Tubielewicz – Olejnik — Członek

 

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW:

Województwo Kujawsko-Pomorskie – 100% udziałów