kpfr > O Spółce

Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. w Toruniu, został utworzony 26 stycznia 2017 roku przez samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Fundusz nie jest spółką komercyjną i wypracowany zysk nie podlega podziałowi między Wspólników, lecz przeznaczany jest na działalność statutową – realizację celów Spółki.

Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. w Toruniu  powstała  poprzez   podział i wydzielenie  części  majątku Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego sp. z o.o. w Toruniu w celu wspierania i promowania rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez wprowadzanie na rynek regionalny, instrumentów finansowych asygnowanych na realizację celów polityki rozwoju Województwa, w tym na kreowanie aktywności podmiotów gospodarczych oraz zarządzanie środkami finansowymi w obszarze wsparcia rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego w szczególności poprzez ułatwianie dostępu do finansowania.

Główny zadaniem Spółki jest pełnienie roli „Menadżera Funduszu Funduszy”, którego celem będzie wybór pośredników finansowych do udzielania pożyczek i poręczeń dla MŚP, prowadzących działalność gospodarczą na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Od stycznia 2020 r. Fundusz jest członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Regionalnych Funduszy Rozwoju – organizacji skupiającej Regionalne Fundusze Rozwoju, wspierającej ich działania na rzecz rozwoju regionalnego w Polsce.