kpfr > O Spółce

kpfr na osi czasu

O NAS

Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. w Toruniu został utworzony 26 stycznia 2017 roku przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Głównym celem, przyświecającym KPFR do końca 2023 roku, był przede wszystkim wzrost konkurencyjności i innowacyjności kujawsko-pomorskich przedsiębiorstw z sektora MŚP, a co za tym idzie rozwój całego regionu. Przez 6 lat swojej działalności KPFR przede wszystkim oferował realne wsparcie przedsiębiorcom z sektora MŚP w postaci niskooprocentowanych, bezpiecznych unijnych pożyczek: obrotowych wspomagających bieżącą płynność finansową firmy, na zakup nieruchomości oraz na rozwój i inwestycje. W poprzedniej perspektywie unijnej ze wsparcia KPFR skorzystało blisko 2000 regionalnych przedsiębiorców na łączną kwotę ponad 730 mln zł.

Od stycznia 2022r. zakres działalności Spółki został rozszerzony o Regionalne Obserwatorium Gospodarcze, którego celem jest rozpoznawanie potrzeb, problemów  oraz oczekiwań środowiska gospodarczego i naukowego, prowadzenie działalności analitycznej, a także formułowanie rekomendacji dla władz regionu w zakresie działań na rzecz rozwoju gospodarczego województwa. Realizowane w ramach Obserwatorium działania pozwalają na dostęp do poszerzonej, aktualnej wiedzy o sytuacji gospodarczej województwa.

Nowa perspektywa, to jeszcze większe środki, jeszcze bogatsza oferta wsparcia i jeszcze dłuższa lista potencjalnych beneficjentów. W czerwcu 2024 roku KPFR podpisał z zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego umowę na projekt „ Regionalna Instytucja Finansowa KPFR – IF 2021-2027” finansowany z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Całkowita wartość projektu to ponad 902 mln zł, w tym 766 mln dofinansowania z Unii Europejskiej. Znaczna część środków przeznaczona jest na wsparcie w formie pożyczek rozwojowych, na przykład na zakup nowego sprzętu lub technologii, które wzmocnią produktywność, na sfinansowanie prac badawczo-rozwojowych, na transformację cyfrową firmy czy zdobycie nowych rynków i zwiększenie eksportu. 

Oprócz pożyczek na rozwój przedsiębiorstw, współpracujący z KPFR pośrednicy finansowi udzielać też będą pożyczek – m.in. na termomodernizację budynków wielorodzinnych i obiektów publicznych, na inwestycje w odnawialne źródła energii i efektywność energetyczną, na wdrażanie gospodarki obiegu zamkniętego, a nawet na nowe, energooszczędne systemy oświetlenia ulic. O wsparcie w tych obszarach będą mogli ubiegać się: przedsiębiorcy, jednostki  samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, spółdzielnie i wspólnoty  mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego, instytucje kultury i sportu, kościoły i związki wyznaniowe, czy przedsiębiorstwa komunalne.

Obecnie KPFR jest na etapie wyboru Pośredników Finansowych oraz przygotowywania szczegółowych metryk produktów. W pierwszej kolejności planowane jest uruchomienie sprzedaży pożyczek rozwojowych dla przedsiębiorstw – tj. do końca 2024r. Sprzedaż pozostałych pożyczek uruchamiana będzie systematycznie w kolejności – planowane uruchomienie wszystkich produktów pożyczkowych do końca II połowy 2025r.  

KPFR jest także członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Regionalnych Funduszy Rozwoju.

 

WŁADZE SPÓŁKI

ZARZĄD:

Kamila Radziecka — Prezes Zarządu

RADA NADZORCZA:

Jerzy Grochowski — Przewodniczący Rady Nadzorczej
Jerzy Boehlke — Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Joanna Mencina — Członek Rady Nadzorczej                                                                     Sylwia Tubielewicz – Olejnik — Członek Rady Nadzorczej

 

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW:

Województwo Kujawsko-Pomorskie – 100% udziałów