kpfr > BIP > Koordynator ds. dostępności

Informacje o Koordynatorze ds. dostępności

 

Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. w Toruniu, zwanym dalej KPFR lub Spółką, wyznaczył  na podstawie art. 14 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 z późn. zm.) Panią Małgorzatę Michaś-Nawrocką na Koordynatora ds. dostępności.

 

Dane kontaktowe Koordynatora ds. dostępności

Z Koordynatorem ds. dostępności można się kontaktować w sposób:

 1. pisemny: mailowy pod adresem m.michas-nawrocka@kpfr.pl lub też tradycyjny, kierując pisma (sprawy) na adres siedziby Spółki:
  Koordynator ds. dostępności
  Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. w Toruniu
  ul. Przedzamcze 8
  87-100 Toruń
 2. telefoniczny i sms-owy: pod numerem telefonu +48 507 850 199 oraz pod numerem + 56 475 63 00.

 

Zadania Koordynatora ds. dostępności

Do zadań Koordynatora należy w szczególności:

 1. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez KPFR sp. z o.o. w Toruniu (np. udzielanie informacji jak można dotrzeć/dojechać do KPFR, czy występują jakieś bariery dla osób z ograniczoną sprawnością, jak można uzyskać informacje o działalności Spółki dla osób słabosłyszących lub głuchych, czy opisać treści znajdujące się na stronie internetowej KPFR (https://kpfr.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej KPFR (https://kpfr.pl/bip/) dla osób słabowidzących lub niewidomych;
 2. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez KPFR sp. z o.o. w Toruniu;
 3. monitorowanie działalności KPFR w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Dodatkowo informujemy, iż każda osoba zainteresowana ofertą lub też współpracą z Kujawsko-Pomorskim Funduszem Rozwoju sp. z o.o. w Toruniu, może liczyć zawsze na pomoc i wsparcie ze strony każdego pracownika. Dane kontaktowe do poszczególnych komórek organizacyjnych znajdują się w zakładce Dane jednostki.