kpfr > Regionalne Obserwatorium Gospodarcze > Komentarze ekspertów

Koniunktura gospodarcza w sierpniu 2023, województwo kujawsko-pomorskie

Koniunktura gospodarcza w sierpniu 2023, województwo kujawsko-pomorskie

W sierpniu 2023 GUS opublikował raport na temat oceny i oczekiwań dotyczących stanu koniunktury gospodarczej dla obszaru województwa kujawsko-pomorskiego. Przedstawione w raporcie dane obrazują negatywne postrzeganie koniunktury gospodarczej przez przedsiębiorców. Dla Regionalnego Obserwatorium Gospodarczego komentuje ekspert specjalizujący się w ekonomii behawioralnej mgr Joanna Michalak

czytaj dalej
Więcej wolnych miejsc pracy, ale mniej nowo tworzonych – Urząd Statystyczny podsumował popyt na pracę w regionie za rok 2022

Więcej wolnych miejsc pracy, ale mniej nowo tworzonych – Urząd Statystyczny podsumował popyt na pracę w regionie za rok 2022

W 2022 roku w województwie kujawsko-pomorskim, w porównaniu do roku poprzedniego, obsadzonych było o 2,6% więcej stanowisk pracy.  Najwięcej w podmiotach z sektora Przemysł o liczbie pracujących 50 osób i więcej. Z tego samego sektora przedsiębiorstwa nadal zgłaszają wolne miejsca pracy. Dane dla ROG komentuje dr Maryla Bieniek-Majka.

13 lipca 2023

czytaj dalej
Nowe dane o koniunkturze w Kujawsko-Pomorskim. Komentuje ekspert z UMK, Piotr Wiśniewski.

Nowe dane o koniunkturze w Kujawsko-Pomorskim. Komentuje ekspert z UMK, Piotr Wiśniewski.

W maju br. Główny Urząd Statystyczny opublikował raporty dotyczące oceny i oczekiwań na temat stanu koniunktury gospodarczej, z podziałem na siedem sektorów: przetwórstwo przemysłowe, budownictwo, handel hurtowy, handel detaliczny, transport i gospodarka magazynowa, zakwaterowanie i gastronomia oraz informacja i komunikacja. Komentuje dla ROG ekspert z Katedry Ekonomii UMK, Piotr Wiśniewski.

12 czerwca 2023

czytaj dalej
Spada liczba osób bezrobotnych w regionie, ale na tle kraju stopa bezrobocia w województwie kujawsko-pomorskim nadal bardzo wysoka.

Spada liczba osób bezrobotnych w regionie, ale na tle kraju stopa bezrobocia w województwie kujawsko-pomorskim nadal bardzo wysoka.

Stopa bezrobocia w województwie kujawsko-pomorskim na koniec grudnia 2022 roku była co prawda niższa niż rok wcześniej, ale ciągle jest wyższa niż stopa bezrobocia oszacowana dla kraju (Polska 5,2%, województwo kujawsko-pomorskie 7,4%). Co plasuje województwo kujawsko-pomorskie dopiero na 12 pozycji w kraju – sytuację na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim komentuje dla ROG dr Maryla Bieniek-Majka.

18 kwietnia 2023

czytaj dalej