kpfr > Regionalne Obserwatorium Gospodarcze > Komentarze ekspertów

Spada liczba osób bezrobotnych w regionie, ale na tle kraju stopa bezrobocia w województwie kujawsko-pomorskim nadal bardzo wysoka.

Spada liczba osób bezrobotnych w regionie, ale na tle kraju stopa bezrobocia w województwie kujawsko-pomorskim nadal bardzo wysoka.

Stopa bezrobocia w województwie kujawsko-pomorskim na koniec grudnia 2022 roku była co prawda niższa niż rok wcześniej, ale ciągle jest wyższa niż stopa bezrobocia oszacowana dla kraju (Polska 5,2%, województwo kujawsko-pomorskie 7,4%). Co plasuje województwo kujawsko-pomorskie dopiero na 12 pozycji w kraju – sytuację na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim komentuje dla ROG dr Maryla Bieniek-Majka.

18 kwietnia 2023

czytaj dalej
JAK JEST Z TĄ PRODUKCJĄ BUDOWLANO-MONTAŻOWĄ?

JAK JEST Z TĄ PRODUKCJĄ BUDOWLANO-MONTAŻOWĄ?

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w styczniu 2023 r. ceny produkcji budowlano-montażowej wzrosły o 13,1% w porównaniu z analogicznym miesiącem roku poprzedniego (r/r). Odnotowany wzrost cen budowlano-montażowych jest wypadkową wzrostu cen budowy budynków (14,2%), budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej (13,2%) i robót budowlanych specjalistycznych (11.5%). Podobnie jak w poprzednich miesiącach najbardziej wzrosły ceny budowy budynków.
28 luty 2023

czytaj dalej
Koniunktura gospodarcza w województwie kujawsko-pomorskim

Koniunktura gospodarcza w województwie kujawsko-pomorskim

Badanie koniunktury gospodarczej dostarcza informacji o bieżącym i przewidywanym klimacie w gospodarce. Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w podmiotach prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego w województwie kujawsko-pomorskim w grudniu 2022 r. wyniósł -14,9 i był wyższy niż w listopadzie 2022 r, ale cały czas ujemny.
18 stycznia 2023

czytaj dalej
Podmioty gospodarki narodowej w kujawsko-pomorskim. Komentuje dla ROG dr Dominik Śliwicki.

Informacja o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru regon w naszym województwie

Dnia 18 listopada 2022 r. Urząd Statystyczny w Bydgoszczy opublikował raport pn. Informacja o podmiotach regon w województwie kujawsko-pomorskim – październik 2022 r. Dla Regionalnego Obserwatorium Gospodarczego przy KPFR komentują dr Dominik Śliwicki – Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu oraz dr Maryla Bieniek-Majka – Instytut Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
8 grudnia 2022

czytaj dalej
Przewaga mieszkań indywidualnych, ucieczka na wieś. Mieszkania w regionie w 2021 r.

Przewaga mieszkań indywidualnych, ucieczka na wieś. Mieszkania w regionie w 2021 r.

Ile i jakie mieszkania? Gdzie wolimy budować – na wsi, czy w mieście? Jak województwo kujawsko-pomorskie wypada na tle innych w kraju i czym się wyróżnia? Analiza najnowszych danych GUS dotyczących budownictwa mieszkaniowego. Dla Regionalnego Obserwatorium Gospodarczego przy KPFR przygotowała ją i skomentowała dr Anna Michałek z Politechniki Bydgoskiej.
30 września 2022

czytaj dalej
Koniunktura gospodarcza w województwie kujawsko-pomorskim

Coraz gorsza ocena koniunktury gospodarczej przez przedsiębiorców

Wydany w sierpniu 2022 raport GUS dotyczy opinii przedsiębiorców na temat oczekiwanej koniunktury gospodarczej w 7 obszarach: przetwórstwo przemysłowe, budownictwo, handel hurtowy, handel detaliczny, transport, zakwaterowanie i gastronomia oraz informacja i komunikacja. 5 z nich przedsiębiorcy oceniają bardziej pesymistycznie, niż przed miesiącem.

20 września 2022

czytaj dalej