kpfr > Oferta wsparcia > Pożyczki w obszarze zdrowia

belka z logotypami unijnymi i województwa do umowy re-użycia

 

Kujawsko – Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. informuje, iż zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 7/385/24 z dnia 26 czerwca 2024 r., zwiększeniu ulega limit alokacji środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu modernizacji podmiotów leczniczych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Szacowana pula środków po zmianie wynosi do 56.040.000,00 PLN, jednak nie więcej niż wysokość wsparcia zwrotnego wynikająca z pozytywnie ocenionych fiszek przedsięwzięć, przedłożonych w ramach przeprowadzonego naboru.

W związku z powyższym Kujawsko – Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. przystępuje do oceny preselekcyjnej fiszek według kolejności wpływu w ramach zwiększonego limitu alokacji środków w Programie.

W ramach zakończonego naboru do dnia 18.04.2024 r. wpłynęło 12 Fiszek na łączną kwotę 56.040.000,00 zł. Szczegóły zawiera lista zamieszczona poniżej:

 

 

Lp. Nazwa Wnioskodawcy Tytuł przedsięwzięcia Szacowana kwota pożyczki (PLN)
1. Nowy Szpital w Nakle i Szubinie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Rozwój infrastruktury udzielania świadczeń internistycznych w Nowym Szpitalu w Nakle i Szubinie 5 000 000,00
2. Nowy Szpital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Świecie) Rozwój infrastruktury udzielania świadczeń internistycznych w Nowym Szpitalu w Świeciu 5 000 000,00
3. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipnie „WIMED”. Zakład Opiekuńczo Leczniczy. Jolanta Wiśniewska Utworzenie centrum opieki paliatywnej i hospicyjnej w m. Suradówek, gm. Wielgie. 5 000 000,00
4. Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Modernizacja Oddziału Wewnętrznego z Intensywną Opieką Kardiologiczną 5 000 000,00
5. Pałuckie Centrum Zdrowia sp. z o.o. Rozwój infrastruktury Pałuckiego Centrum Zdrowia w Żninie poprzez modernizację oraz wyposażenie oddziału wewnętrznego oraz utworzenie oddziału geriatrycznego. 5 000 000,00
6. Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie Modernizacja Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Oddziału Wewnętrznego wraz z doposażeniem w aparaturę i sprzęt medyczny oraz wymianą dźwigów osobowych w celu zwiększenia dostępności i jakości udzielanych świadczeń w ZOZ Chełmno. 3 000 000,00
7. Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu Modernizacja infrastruktury Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu w celu poprawy dostępności do świadczeń hematologicznych oraz poprawy jakości opieki nad pacjentami geriatrycznymi. 5 000 000,00
8. Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Chełmży Poprawa jakości świadczonych usług poprzez remont i doposażenie Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz starej części budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Browinie 5 000 000,00
9. Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu Przebudowa pomieszczeń parteru Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu pod potrzeby Oddziału Kardiologii. 5 000 000,00
10. Szpital Tucholski Sp. z o.o. Przebudowa, modernizacja i doposażenie Oddziału Wewnętrznego „Szpitala Tucholskiego” 5 000 000,00
11. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie Remont Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego wraz z zakupem sprzętu, w celu dostosowania do obowiązujących przepisów oraz poprawy jakości świadczonych usług w ramach Programu modernizacji podmiotów leczniczych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. 3 040 000,00
12. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie Przebudowa i rozbudowa pawilonu SPZOZ Rypin pod potrzeby Oddziału Medycyny Paliatywnej oraz Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego 5 000 000,00
SUMA     56 040 000,00

 

 

Dokumenty obowiązujące w ramach naboru:

 

Belka z logotypami unijnymi