kpfr > BIP > Majątek i Pomoc publiczna

Majątek

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500 000,00 PLN.

Na podstawie § 30 ust. 1 Aktu założycielskiego K-PFR sp. z o.o. w Toruniu, zysk Spółki nie podlega podziałowi pomiędzy Wspólników, lecz jest przeznaczony na realizację jej celów.

Majątek Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. w Toruniu – stan na 31.12.2019 roku

Aktywa trwałe:

 1. Wartości niematerialne i prawne – 0,00 zł
 2. Rzeczowe aktywa trwałe – 37 737,83 zł
 3. Należności długoterminowe – 230 703 661,66 zł
 4. Inwestycje długoterminowe – 0,00 zł
 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe – 0,00 zł

Przychód netto ze sprzedaży: 3 683 269,90 zł
Zysk (strata) netto: + 880 104,27 zł

Majątek Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. w Toruniu – stan na 31.12.2018 roku

Aktywa trwałe:

 1. Wartości niematerialne i prawne – 26 249,50 zł
 2. Rzeczowe aktywa trwałe – 55 929,76 zł
 3. Należności długoterminowe – 172 802 532,06 zł
 4. Inwestycje długoterminowe – 0,00 zł
 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe – 0,00 zł

Przychód netto ze sprzedaży: 5 918 349,48 zł
Zysk (strata) netto: + 2 559 925,62 zł

Majątek Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. w Toruniu – stan na 31.12.2017 roku

 1. Aktywa trwałe:
 2. Wartości niematerialne i prawne – 52 499,00 zł
 3. Rzeczowe aktywa trwałe – 74 121,69 zł
 4. Należności długoterminowe – 25 079 235,68 zł
 5. Inwestycje długoterminowe – 0,00 zł
 6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe – 0,00 zł

Przychód netto ze sprzedaży: 1 827 959,69 zł
Zysk (strata) netto: + 584 577,65 zł


Pomoc publiczna

Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. w Toruniu nie otrzymał do tej pory żadnej pomocy publicznej, w tym pomocy de minimis.


Historia wersji: