kpfr > BIP > Majątek i Pomoc publiczna

Majątek

Kapitał zakładowy Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. w Toruniu wynosi 2 500 000,00 PLN.

Na podstawie § 30 ust. 1 Aktu założycielskiego KPFR sp. z o.o. w Toruniu, zysk Spółki nie podlega podziałowi pomiędzy Wspólników, lecz jest przeznaczony na realizację jej celów.

Zestawienie majątku Spółki na przestrzeni lat:

Majątek – stan na 31.12.2022 roku

Aktywa trwałe:

 • Wartości niematerialne i prawne – 0 zł
 • Rzeczowe aktywa trwałe – 0 zł
 • Należności długoterminowe – 301 658 839 zł
 • Inwestycje długoterminowe – 0,00 zł
 • Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe – 0,00 zł

Przychód netto ze sprzedaży: 5 262 087 zł
Zysk (strata) netto: + 1 632 743 zł

Majątek – stan na 31.12.2021 roku

Aktywa trwałe:

 • Wartości niematerialne i prawne – 0,00 zł
 • Rzeczowe aktywa trwałe – 7 794,31 zł
 • Należności długoterminowe – 316 284 484,27 zł
 • Inwestycje długoterminowe – 0,00 zł
 • Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe – 0,00 zł

Przychód netto ze sprzedaży: 4 064 953,75 zł
Zysk (strata) netto: + 1 065 721,03 zł

Majątek – stan na 31.12.2020 roku

Aktywa trwałe:

 • Wartości niematerialne i prawne – 0,00 zł
 • Rzeczowe aktywa trwałe – 21 156,02 zł
 • Należności długoterminowe – 267 354 321,94 zł
 • Inwestycje długoterminowe – 0,00 zł
 • Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe – 0,00 zł

Przychód netto ze sprzedaży: 3 411 113,06 zł
Zysk (strata) netto: + 679 530,09 zł

Majątek – stan na 31.12.2019 roku

Aktywa trwałe:

 • Wartości niematerialne i prawne – 0,00 zł
 • Rzeczowe aktywa trwałe – 37 737,83 zł
 • Należności długoterminowe – 230 703 661,66 zł
 • Inwestycje długoterminowe – 0,00 zł
 • Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe – 0,00 zł

Przychód netto ze sprzedaży: 3 683 269,90 zł
Zysk (strata) netto: + 880 104,27 zł

Majątek – stan na 31.12.2018 roku

Aktywa trwałe:

 • Wartości niematerialne i prawne – 26 249,50 zł
 • Rzeczowe aktywa trwałe – 55 929,76 zł
 • Należności długoterminowe – 172 802 532,06 zł
 • Inwestycje długoterminowe – 0,00 zł
 • Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe – 0,00 zł

Przychód netto ze sprzedaży: 5 918 349,48 zł
Zysk (strata) netto: + 2 559 925,62 zł

Majątek – stan na 31.12.2017 roku

Aktywa trwałe:

 • Wartości niematerialne i prawne – 52 499,00 zł
 • Rzeczowe aktywa trwałe – 74 121,69 zł
 • Należności długoterminowe – 25 079 235,68 zł
 • Inwestycje długoterminowe – 0,00 zł
 • Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe – 0,00 zł

Przychód netto ze sprzedaży: 1 827 959,69 zł
Zysk (strata) netto: + 584 577,65 zł

 

 

Pomoc publiczna

Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. w Toruniu nie otrzymał do tej pory żadnej pomocy publicznej, w tym pomocy de minimis.

 


Historia wersji: