kpfr > Zamówienia publiczne

Przetarg nieograniczony nr ref. KPFR/KAMPANIA_IP/1/2021

Przetarg nieograniczony nr ref. KPFR/KAMPANIA_IP/1/2021

Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. w Toruniu ogłasza niniejszym postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór Wykonawcy do przygotowania i przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej (postępowanie pn. „Kampania informacyjno-promocyjna” nr ref. KPFR/KAMPANIA_IP/1/2021).

czytaj dalej
Ogłoszenie o licytacji projekcyjnych ekranów multimedialnych (LED) z osprzętem oraz serwerów ETERIO 210

Przetarg nieograniczony nr ref. KPFR/PF/5/2019

Przetarg nieograniczony pn. „Wybór Pośredników Finansowych w celu wdrożenia i zarządzania Instrumentami Finansowymi – Fundusz Pożyczkowy, w ramach środków Funduszu Funduszy „Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju 2020”

czytaj dalej

Historia wersji: