kpfr > Oferta wsparcia > Nowa oferta – perspektywa 2021-2027

belka z logotypami unijnymi

 

 

Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju w ramach projektu „Regionalna Instytucja Finansowa – KPFR IF 2021-2027”              będzie oferował następujące instrumenty finansowe:

logo KPFR

Pożyczkę rozwojową:

 • grupa docelowa: mikroprzedsiębiorcy, MŚP oraz podmioty typu small mid-caps, posiadający siedzibę lub oddział w chwili złożenia wniosku o pożyczkę oraz podpisania umowy pożyczki na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
 • przeznaczenie: inwestycje wzmacniające produktywność MŚP, wdrożenie w przedsiębiorstwach innowacji lub wyników prac B+R, transformacja w kierunku nowoczesnych modeli biznesowych w przedsiębiorstwach np. poszerzenie rynków zbytu lub palety oferowanych produktów i usług poprzez m.in. zakup sprzętu, technologii oraz niezbędnych komponentów, transformacja cyfrowa przedsiębiorstinwestycje niezbędne do uruchomienia/zwiększenia skali eksportu.

 

Ekopożyczkę z premią dla przedsiębiorstw (GOZ):

 • grupa docelowa: MŚP posiadający siedzibę lub oddział w chwili złożenia wniosku o pożyczkę oraz podpisania umowy pożyczki na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
 • przeznaczenie: inwestycje mające na celu zmniejszenie zużycia zasobów i ograniczenie wytwarzania odpadów w przedsiębiorstwach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Pożyczkę OZE:

 • grupa docelowa: duże przedsiębiorstwa, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe i TBS, MŚP, JST, Jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego, kościoły i związki wyznaniowe, Instytucje kultury, Instytucje sportu, posiadający siedzibę lub oddział w chwili złożenia wniosku o pożyczkę oraz podpisania umowy pożyczki na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
 • przeznaczenie: rozwój małych instalacji OZE, rozwój mikroinstalacji OZE w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej, instalacje OZE w przedsiębiorstwach na potrzeby własne

 

Pożyczkę na modernizację energetyczną:

 • grupa docelowa I – mikro i małe przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa komunalne bez względu na ich wielkość posiadający siedzibę lub oddział w chwili złożenia wniosku o pożyczkę oraz podpisania umowy pożyczki na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
 • grupa docelowa II: wspólnoty mieszkaniowe, organizacje pozarządowe, spółdzielnie mieszkaniowe, JST, duże przedsiębiorstwa, kościoły i związki wyznaniowe, MŚP, towarzystwa budownictwa społecznego posiadający siedzibę lub oddział w chwili złożenia wniosku o pożyczkę oraz podpisania umowy pożyczki na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
 • przeznaczenie: grupa I: poprawa efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach np. przebudowa linii produkcyjnych, zastosowanie energooszczędnych technologii, instalacji czy urządzeń, czy modernizacja energetyczna obiektów; grupa II: modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej.

 

Pożyczkę na modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej i oświetlenia publicznego:

 • grupa docelowa: MŚP, duże przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, JST posiadający siedzibę lub oddział w chwili złożenia wniosku o pożyczkę oraz podpisania umowy pożyczki na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
 • przeznaczenie: przedsięwzięcia z zakresu głębokiej i kompleksowej modernizacji energetycznej budynków publicznych, modernizacja systemów oświetlenia ulicznego na energooszczędne.

 

Informujemy, że pożyczki będą udzielane przez wybranych Pośredników Finansowych. Obecnie KPFR jest na etapie wyboru Pośredników Finansowych oraz przygotowywania szczegółowych metryk produktów. Planowane jest uruchomienie wszystkich instrumentów finansowych do końca pierwszej połowy 2024 roku. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych form wsparcia już wkrótce na naszej stronie internetowej www.kpfr.pl

Belka z logotypami unijnymi