kpfr > BIP > Instrukcja korzystania z BIP

W celu sprawnego korzystania z Biuletynu Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. w Toruniu, poniżej przedstawiamy Państwu instrukcję, która wyjaśnia użyteczność poszczególnych elementów oraz sposób korzystania z funkcjonalności i zasobów BIP.

Podstawa prawna

Biuletyn Informacji Publicznej (zwany dalej BIP) jest urzędowym publikatorem teleinformatycznym, prowadzonym w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej.

BIP Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. w Toruniu działa zgodnieustawą z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

Instrukcja

1. W prawej części strony serwisu BIP znajduje się menu przedmiotowe z odpowiednimi kategoriami informacji. Aby uzyskać dostęp do interesującej Państwa informacji należy wybrać z menu tematycznego daną kategorię (rodzaj sprawy). Elementy menu mogą posiadać podkategorie, które są widoczne w menu głównym danej kategorii.

2. Każda strona i podstrona podmiotowa BIP posiada pole prezentacji informacji, którym jest największa, centralnie położona część BIP, składająca się z pola tekstowego zawierającego treść o danej informacji publicznej oraz opcjonalnie może zawierać również załączniki lub też przekierowania do danych dokumentów lub innych stron internetowych.

3. Na samej górze strony znajduje się znak graficzny KPFR, który umożliwia wejście na stronę główną Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. w Toruniu (https://kpfr.pl). Pod tym znakiem znajdują się zakładki tematyczne ze strony głównej KPFR, takie jak:
– Strona główna,
– Aktualności,
– Regionalne Obserwatorium Gospodarcze,
– Realizowane projekty,
– Pożyczki dla MŚP,
– Zamówienia publiczne.
Niektóre z ww. zakładek posiadają również podkategorie, które kierują do określonego rodzaju sprawy, jak np. Realizowane projekty – posiadają trzy podkategorie, takie jak: Fundusz Funduszy, Fundusz Powierniczy oraz JEREMIE.

4. Następnie poniżej umieszczony został moduł wyszukujący, który umożliwia wpisanie w aktywną ramkę interesującego tematu (słowa, zagadnienia), a następnie po kliknięciu w przycisku znajdującego się po prawej stronie („Szukaj”), bądź klawisza Enter pozwala na szybkie znalezienie i wyświetlenie danych informacji (po szukanym słowie lub zagadnieniu).

5. W górnym prawym roku znajduje się logo (znak graficzny) Strony Głównej Biuletynu Informacji Publicznej (BIP), który po kliknięciu na niego, kieruje na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej, prowadzoną przez Ministra Cyfryzacji, gdzie można uzyskać informacje m.in. dotyczące adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, czy podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.

6. Na dole strony została umieszczona historia wpisów informująca o dacie ostatniej modyfikacji, godzinie oraz osobie publikującej daną informację.

7. Pod każdą treścią merytorycznej strony (zakładki) na BIP KPFR, znajduje się również funkcja „Drukuj tę stronę”, która pozwala przygotować plik z zawartością wyświetlanej danej strony (zakładki) do druku. Oprócz tej funkcji, aby wydrukować interesującą Nas treść można również użyć funkcji znajdującej się w ustawieniach użytkowanej przez Nas wyszukiwarki internetowej.

8. Na samym dole strony znajduje się skrócone Menu, głównej strony KPFR (https://kpfr.pl), gdzie po kliknięciu w wybrany temat (zakładkę), można uzyskać informację nt. działalności Spółki, prowadzonych projektach, oferowanemu wsparciu dla MŚP, prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego itd., a także zapoznać się z danymi kontaktowymi do KPFR.

9. W przypadku powstałych problemów z uzyskaniem informacji do treści BIP KPFR, czy pytań dotyczących działania strony lub też jak poruszać się po prowadzonej stronie BIP, zachęcamy do kontaktu z pracownikami KPFR, pod nr tel. 56 475 63 00 lub też mailowo pod adresem: biuro@kpfr.pl.

Zapraszamy do odwiedzania Naszej Strony BIP i życzymy miłej lektury.

 


Historia wersji: