kpfr > Regionalne Obserwatorium Gospodarcze > Region w liczbach

logo KPFR ROG

KUJAWSKO-POMORSKIE
REGION
W LICZBACH
(STAN NA SIERPIEŃ 2023)

PODSTAWOWE DANE:
Podział administracyjny (2022):
19 powiatów, 4 miasta na prawach powiatu, 144 gminy
Powierzchnia (2021):
Ogółem: 1 797 210 ha,
w tym (między innymi):

  • Użytki rolne: 1 165 415 ha
  • Grunty leśne, zadrzewione i zakrzewione: 434 500 ha
  • Grunty zabudowane i zurbanizowane (w tym przeznaczone pod drogi i kolej): 97 554 ha
  • Użytki ekologiczne: 5 059 ha
region kujawsko-pomorski (mapa)

Ludność
Struktura ludności w Kujawsko-Pomorskim 2022

 

2021

2022

Kobiety

Mężczyźni

Kobiety

Mężczyźni

w wieku przedprodukcyjnym
<14 lat

151 420

160 197

148 209

156 862

w wieku produkcyjnym
kobiety 15-59;
mężczyźni 15-64

586 861

662 645

582 574

655 500

w wieku poprodukcyjnym

303 000

153 597

305 045

158 686

w sumie kobiet/mężczyzn

1 041 281

976 439

1 035 828

971 048

w sumie kobiet + mężczyzn

2 017 720

2 006 876

Struktura ludności – wykres – 2022

tabela - struktura ludności

Opracowanie własne na podstawie: Bank Danych Lokalnych GUS: https://bdl.stat.gov.pl

 

 Ogółem

Kobiety

Mężczyźni

2021

2022

2021

2022

2021

2022

Polska

37 907 704

37 766 327

19 584 787

19 517 006

18 322 917

18 249 321

Kujawsko-
Pomorskie

2 017 720

2 006 876

1 041 281

1 035 828

976 439

971 048

ZATRUDNIENIE:

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w tysiącach osób w kujawsko-pomorskim – stan na sierpień 2023

Zatrudnienie sierpień 2023

Struktura zatrudnienia w kujawsko-pomorskim – stan na sierpień 2023

Struktura Zatrudnienia Sierpień 2023

Opracowanie własne na podstawie: GUS Bydgoszcz, Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego – sierpień 2022, lipiec 2023, sierpień 2023

BEZROBOCIE:

Bezrobocie w tysiącach osób w kujawsko-pomorskim – stan na sierpień 2023

Bezrobocie Sierpień 2023

Opracowanie własne na podstawie: GUS Bydgoszcz, Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego – sierpień 2022, lipiec 2023, sierpień 2023

Stopa bezrobocia w Polsce – stan na sierpień 2023

Bezrobocie - Województwa Sierpień 2023

Województwo

sierpień 2022

lipiec 2023

sierpień 2023

wielkopolskie

2.7%

2.9%

2.9%

śląskie

3.7%

3.6%

3.6%

mazowieckie

4.2%

4.0%

4.0%

lubuskie

4.1%

4.2%

4.2%

małopolskie

4.1%

4.4%

4.3%

dolnośląskie

4.3%

4.4%

4.4%

pomorskie

4.3%

4.4%

4.5%

średnia w Polsce

4.8%

5.0%

5.0%

łódzkie

5.2%

5.5%

5.4%

opolskie

5.6%

6.1%

6.0%

zachodniopomorskie

6.3%

6.3%

6.4%

kujawsko-pomorskie

6.8%

7.0%

7.0%

podlaskie

6.4%

7.1%

7.1%

lubelskie

6.5%

7.5%

7.5%

świętokrzyskie

6.5%

7.6%

7.6%

warmińsko-mazurskie

7.6%

8.2%

8.1%

podkarpackie

7.3%

8.4%

8.5%

Opracowanie własne na podstawie: WUP Toruń, Informacja statystyczna
o rynku pracy – sierpień 2022, lipiec 2023, sierpień 2023

Stopa bezrobocia w kujawsko-pomorskim – stan na sierpień 2023

Bezrobocie - Powiaty Sierpień 2023

Powiat

sierpień 2022

lipiec 2023

sierpień 2023

m. Bydgoszcz

2.1%

2.2%

2.1%

m. Toruń

3.4%

3.0%

3.0%

bydgoski

3.1%

3.3%

3.2%

średnia w Polsce

4.8%

5.0%

5.0%

świecki

5.4%

6.0%

6.1%

brodnicki

5.5%

6.3%

6.3%

średnia w województwie

6.8%

7.0%

7.0%

m. Włocławek

7.9%

7.7%

7.7%

żniński

7.6%

8.5%

8.6%

toruński

8.6%

8.7%

8.7%

rypiński

7.6%

8.9%

8.8%

m. Grudziądz

10.1%

8.8%

8.9%

tucholski

8.8%

9.9%

9.9%

nakielski

10.1%

10.3%

10.1%

inowrocławski

10.0%

10.2%

10.2%

mogileński

9.1%

10.6%

10.6%

sępoleński

9.9%

10.8%

10.7%

grudziądzki

11.2%

10.7%

10.8%

wąbrzeski

10.4%

11.1%

11.0%

golubsko-dobrzyński

9.8%

11.5%

11.3%

aleksandrowski

10.2%

11.5%

11.5%

chełmiński

11.2%

12.5%

12.2%

lipnowski

10.5%

13.5%

13.5%

włocławski

11.2%

13.8%

13.8%

radziejowski

12.9%

16.4%

16.5%

Źródło: WUP Toruń, Informacja statystyczna – sierpień 2022, lipiec 2023, sierpień 2023

WYNAGRODZENIA:
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w PLN
w sektorze przedsiębiorstw w kujawsko-pomorskim – stan na sierpień 2023

Wynagrodzenia Sierpień 2023

Opracowanie własne na podstawie: GUS Bydgoszcz, Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego – sierpień 2022, lipiec 2023, sierpień 2023

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w PLN w sektorze przedsiębiorstw – podział na województwa – stan na sierpień 2023

Wynagrodzenia - Mapa Sierpień 2023

Województwo

PLN Brutto

mazowieckie

8 466.90

dolnośląskie

7 793.85

małopolskie

7 633.07

śląskie

7 489.29

pomorskie

7 463.49

średnia w Polsce

7 368.97

zachodniopomorskie

6 943.05

łódzkie

6847.36

opolskie

6 793.49

wielkopolskie

6 695.71

lubuskie

6 657.23

kujawsko-pomorskie

6 498.60

podlaskie

6 374.50

lubelskie

6 206.12

podkarpackie

6 099.55

świętokrzyskie

6 095.73

warmińsko-mazurskie

6 022.56

Źródło danych: Bank Danych Lokalnych GUS: https://bdl.stat.gov.pl

PODMIOTY GOSPODARCZE W REGIONIE:

Podmioty gospodarcze nowo zarejestrowane
i wyrejestrowane z REGON w kujawsko-pomorskim – stan na sierpień 2023

REGON Wykres 1

Podmioty gospodarcze wpisane do REGON
i z zawieszoną działalnością w kujawsko-pomorskim – stan na sierpień 2023

REGON Wykres 2

Opracowanie własne na podstawie: GUS Bydgoszcz, Informacja o podmiotach REGON – sierpień 2022, lipiec 2023, sierpień 2023

Podmioty gospodarcze według klas wielkości w kujawsko-pomorskim – stan na koniec II kwartału 2023

 

Mikro

Małe

Średnie

Duże

 

0 – 9 osób

10 – 49 osób

50 – 249 osób

250 – 999 osób

1000+ osób

Suma

Polska

4 906 860

131 490

27 066

3 485

745

5 069 646

Kujawsko-Pomorskie

214 002

6 419

1 396

175

33

222 025

powiat aleksandrowski

5 367

160

35

2

1

5 565

powiat brodnicki

7 209

228

42

9

0

7 488

powiat bydgoski

16 316

453

73

5

1

16 848

powiat chełmiński

4 197

131

28

5

0

4 361

powiat golubsko-dobrzyński

4 035

139

19

2

1

4 196

powiat grudziądzki

3 493

94

15

1

0

3 603

powiat inowrocławski

13 956

513

105

11

1

14 586

powiat lipnowski

5 369

158

31

3

0

5 561

powiat mogileński

3 738

127

32

3

0

3 900

powiat nakielski

7 382

221

44

7

0

7 654

powiat radziejowski

3 731

88

14

1

0

3 834

powiat rypiński

3 702

134

22

3

0

3 861

powiat sępoleński

3 444

118

17

2

0

3 581

powiat świecki

8 354

283

62

5

1

8 705

powiat toruński

12 566

319

50

2

1

12 938

powiat tucholski

4 081

123

27

2

0

4 233

powiat wąbrzeski

2 797

83

17

1

0

2 898

powiat włocławski

7 023

223

34

1

0

7 281

powiat żniński

6 085

215

35

1

0

6 336

m. Bydgoszcz

44 246

1 237

319

46

15

45 863

m. Grudziądz

8 638

266

76

14

2

8 996

m. Toruń

27 695

726

187

34

7

28 649

m. Włocławek

10 578

380

112

15

3

11 088

Źródło danych: Bank Danych Lokalnych GUS: https://bdl.stat.gov.pl

Udział przedsiębiorstw na podstawie liczby zatrudnionych w kujawsko pomorskim – stan na koniec II kwartału 2023

 

Mikro

Małe

Średnie

Duże

 

0 – 9 osób

10 – 49 osób

50 – 249 osób

250 – 999 osób

1000+ osób

Polska

96.79%

2.59%

0.53%

0.07%

0.01%

Udział w kraju

 

Kujawsko-Pomorskie

96.39%

2.89%

0.63%

0.08%

0.01%

4.38%

Udział w woj.

powiat aleksandrowski

96.44%

2.88%

0.63%

0.04%

0.02%

0.11%

2.51%

powiat brodnicki

96.27%

3.04%

0.56%

0.12%

0.00%

0.15%

3.37%

powiat bydgoski

96.84%

2.69%

0.43%

0.03%

0.01%

0.33%

7.59%

powiat chełmiński

96.24%

3.00%

0.64%

0.11%

0.00%

0.09%

1.96%

powiat golubsko-dobrzyński

96.16%

3.31%

0.45%

0.05%

0.02%

0.08%

1.89%

powiat grudziądzki

96.95%

2.61%

0.42%

0.03%

0.00%

0.07%

1.62%

powiat inowrocławski

95.68%

3.52%

0.72%

0.08%

0.01%

0.29%

6.57%

powiat lipnowski

96.55%

2.84%

0.56%

0.05%

0.00%

0.11%

2.50%

powiat mogileński

95.85%

3.26%

0.82%

0.08%

0.00%

0.08%

1.76%

powiat nakielski

96.45%

2.89%

0.57%

0.09%

0.00%

0.15%

3.45%

powiat radziejowski

97.31%

2.30%

0.37%

0.03%

0.00%

0.08%

1.73%

powiat rypiński

95.88%

3.47%

0.57%

0.08%

0.00%

0.08%

1.74%

powiat sępoleński

96.17%

3.30%

0.47%

0.06%

0.00%

0.07%

1.61%

powiat świecki

95.97%

3.25%

0.71%

0.06%

0.01%

0.17%

3.92%

powiat toruński

97.12%

2.47%

0.39%

0.02%

0.01%

0.26%

5.83%

powiat tucholski

96.41%

2.91%

0.64%

0.05%

0.00%

0.08%

1.91%

powiat wąbrzeski

96.51%

2.86%

0.59%

0.03%

0.00%

0.06%

1.31%

powiat włocławski

96.46%

3.06%

0.47%

0.01%

0.00%

0.14%

3.28%

powiat żniński

96.04%

3.39%

0.55%

0.02%

0.00%

0.12%

2.85%

m. Bydgoszcz

96.47%

2.70%

0.70%

0.10%

0.03%

0.90%

20.66%

m. Grudziądz

96.02%

2.96%

0.84%

0.16%

0.02%

0.18%

4.05%

m. Toruń

96.67%

2.53%

0.65%

0.12%

0.02%

0.57%

12.90%

m. Włocławek

95.40%

3.43%

1.01%

0.14%

0.03%

0.22%

4.99%

Opracowanie własne na podstawie: Bank Danych Lokalnych GUS: https://bdl.stat.gov.pl