kpfr > Regionalne Obserwatorium Gospodarcze > Region w liczbach

logo KPFR ROG

KUJAWSKO-POMORSKIE
REGION
W LICZBACH

(STAN NA STYCZEŃ 2024)

PODSTAWOWE DANE:
Podział administracyjny (2024):
19 powiatów, 4 miasta na prawach powiatu, 144 gminy

Powierzchnia (2022):
Ogółem: 1 797 155 ha (17 972 km²),
w tym (między innymi):

  • Użytki rolne: 1 165 321 ha (11 653 km²; 64,8% powierzchni województwa)
  • Grunty zabudowane i zurbanizowane (w tym przeznaczone pod drogi i kolej): 98 642 ha (9 864 km²; 5,5% pow. woj.)
  • Grunty leśne, zadrzewione i zakrzewione: 434 430 ha (4 344 km²; 24,2% pow. woj.)
  • Rezerwaty przyrody: 9 604 ha (96 km²; 0,5% pow. woj.)
  • Parki krajobrazowe: 226 552 ha (2 266 km²; 12,6% pow. woj.)
  • Obszary chronionego krajobrazu: 334 218 ha (3 342 km²; 18,6% pow. woj.)
  • Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe: 2 623 ha (26 km²; 0,1% pow. woj.)
  • Użytki ekologiczne: 6 021 ha (60 km²; 0,3% pow. woj.)

Źródło danych: GUS Bydgoszcz, Warunki naturalne i ochrona środowiska
GUS Bydgoszcz, Rocznik Statystyczny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2023

region kujawsko-pomorski (mapa)

Ludność
Struktura ludności w Kujawsko-Pomorskim 2022

 

2021

2022

Kobiety

Mężczyźni

Kobiety

Mężczyźni

w wieku przedprodukcyjnym
<14 lat

151 420

160 197

148 209

156 862

w wieku produkcyjnym
kobiety 15-59;
mężczyźni 15-64

586 861

662 645

582 574

655 500

w wieku poprodukcyjnym

303 000

153 597

305 045

158 686

w sumie kobiet/mężczyzn

1 041 281

976 439

1 035 828

971 048

w sumie kobiet + mężczyzn

2 017 720

2 006 876

Struktura ludności – wykres – 2022

 

tabela - struktura ludności

Opracowanie własne na podstawie: Bank Danych Lokalnych GUS: https://bdl.stat.gov.pl

 

 Ogółem

Kobiety

Mężczyźni

2021

2022

2021

2022

2021

2022

Polska

37 907 704

37 766 327

19 584 787

19 517 006

18 322 917

18 249 321

Kujawsko-
Pomorskie

2 017 720

2 006 876

1 041 281

1 035 828

976 439

971 048

ZATRUDNIENIE:

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w tysiącach osób w kujawsko-pomorskim – stan na styczeń 2024

Wykres zatrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim

Struktura zatrudnienia w kujawsko-pomorskim – stan na styczeń 2024

Struktura Zatrudnienia Sierpień 2023

Opracowanie własne na podstawie: GUS Bydgoszcz, Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego – styczeń 2023, grudzień 2023, styczeń 2024

BEZROBOCIE:

Bezrobocie w tysiącach osób w kujawsko-pomorskim – stan na styczeń 2024

Bezrobocie Sierpień 2023

Opracowanie własne na podstawie: GUS Bydgoszcz, Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego – styczeń 2023, grudzień 2023, styczeń 2024

Stopa bezrobocia w Polsce – stan na styczeń 2024

Bezrobocie - Województwa Sierpień 2023

Województwo

styczeń 2023

grudzień 2023

styczeń 2024

wielkopolskie

3.1%

3.0%

3.2%

śląskie

3.9%

3.6%

3.8%

mazowieckie

4.4%

4.1%

4.3%

małopolskie

4.8%

4.2%

4.4%

dolnośląskie

4.7%

4.4%

4.7%

lubuskie

4.7%

4.3%

4.7%

pomorskie

4.9%

4.6%

4.9%

średnia w Polsce

5.5%

5.1%

5.4%

łódzkie

5.7%

5.4%

5.6%

opolskie

6.4%

5.9%

6.2%

zachodniopomorskie

7.1%

6.7%

7.1%

podlaskie

7.6%

7.0%

7.4%

kujawsko-pomorskie

7.8%

7.1%

7.5%

lubelskie

8.4%

7.5%

7.9%

świętokrzyskie

8.2%

7.8%

8.2%

warmińsko-mazurskie

9.2%

8.3%

8.8%

podkarpackie

9.2%

8.6%

9.0%

Źródło danych: Bank Danych Lokalnych GUS: https://bdl.stat.gov.pl

Stopa bezrobocia w kujawsko-pomorskim – stan na styczeń 2024

Bezrobocie - Powiaty Sierpień 2023

Powiat

styczeń 2023

grudzień 2023

styczeń 2024

m. Bydgoszcz

2.3%

2.2%

2.4%

bydgoski

3.7%

3.1%

3.4%

m. Toruń

3.6%

3.1%

3.4%

średnia w Polsce

5.5%

5.1%

5.4%

świecki

7.1%

6.3%

6.6%

brodnicki

7.6%

6.6%

7.2%

średnia w województwie

7.8%

7.1%

7.5%

m. Włocławek

8.5%

8.2%

8.5%

toruński

9.6%

7.9%

8.6%

m. Grudziądz

9.8%

9.0%

9.5%

rypiński

10.3%

8.9%

9.6%

żniński

9.7%

9.1%

9.9%

mogileński

10.9%

9.6%

10.2%

nakielski

11.3%

9.8%

10.5%

grudziądzki

12.1%

10.3%

10.8%

golubsko-dobrzyński

11.8%

10.2%

10.9%

inowrocławski

11.1%

10.4%

11.0%

sępoleński

11.3%

11.2%

11.2%

tucholski

10.5%

10.6%

11.2%

aleksandrowski

12.8%

11.0%

11.5%

chełmiński

13.7%

11.7%

12.0%

wąbrzeski

12.2%

12.1%

12.7%

lipnowski

15.2%

12.8%

13.3%

włocławski

15.5%

13.0%

13.6%

radziejowski

18.0%

15.6%

16.2%

Źródło danych: Bank Danych Lokalnych GUS: https://bdl.stat.gov.pl

WYNAGRODZENIA:
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w PLN
w sektorze przedsiębiorstw w kujawsko-pomorskim – stan na styczeń 2024

Wynagrodzenia Sierpień 2023

Opracowanie własne na podstawie: GUS Bydgoszcz, Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego – styczeń 2023, grudzień 2023, styczeń 2024

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w PLN w sektorze przedsiębiorstw – podział na województwa – stan na styczeń 2024

Wynagrodzenia - Mapa Listopad 2023

Województwo

PLN Brutto

mazowieckie

8 943.42

dolnośląskie

8 139.62

małopolskie

7 942.50

pomorskie

7 853.55

średnia w Polsce

7768.35

śląskie

7 714.39

zachodniopomorskie

7 294.96

łódzkie

7294.09

opolskie

7 168.08

lubuskie

7 143.24

wielkopolskie

7 078.29

lubelskie

6 834.79

kujawsko-pomorskie

6 785.41

warmińsko-mazurskie

6 698.57

świętokrzyskie

6 648.81

podkarpackie

6 568.40

podlaskie

6 504.27

Źródło danych: Bank Danych Lokalnych GUS: https://bdl.stat.gov.pl

PODMIOTY GOSPODARCZE W REGIONIE:

Podmioty gospodarcze nowo zarejestrowane
i wyrejestrowane z REGON w kujawsko-pomorskim – stan na styczeń 2024

REGON Wykres 1

Podmioty gospodarcze wpisane do REGON
i z zawieszoną działalnością w kujawsko-pomorskim – stan na styczeń 2024

REGON Wykres 2

Opracowanie własne na podstawie: GUS Bydgoszcz, Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego – styczeń 2023, grudzień 2023, styczeń 2024

Podmioty gospodarcze według klas wielkości w kujawsko-pomorskim – stan na koniec III kwartału 2023

 

Mikro

Małe

Średnie

Duże

 

0 – 9 osób

10 – 49 osób

50 – 249 osób

250 – 999 osób

1000+ osób

Suma

Polska

4 952 369

131 236

27 038

3 480

747

5 114 870

Kujawsko-Pomorskie

215 398

6 417

1 395

173

33

223 416

powiat aleksandrowski

5 397

162

35

2

1

5 597

powiat brodnicki

7 307

228

42

9

0

7 586

powiat bydgoski

16 507

460

72

5

1

17 045

powiat chełmiński

4 217

131

28

5

0

4 381

powiat golubsko-dobrzyński

4 072

140

18

2

1

4 233

powiat grudziądzki

3 524

94

15

1

0

3 634

powiat inowrocławski

14 015

513

105

10

1

14 644

powiat lipnowski

5 456

156

32

3

0

5 647

powiat mogileński

3 770

130

31

3

0

3 934

powiat nakielski

7 453

221

44

7

0

7 725

powiat radziejowski

3 714

88

14

1

0

3 817

powiat rypiński

3 743

135

22

3

0

3 903

powiat sępoleński

3 466

118

17

2

0

3 603

powiat świecki

8 448

282

62

5

1

8 798

powiat toruński

12 702

320

50

2

1

13 075

powiat tucholski

4 125

122

27

2

0

4 276

powiat wąbrzeski

2 812

83

18

1

0

2 914

powiat włocławski

7 059

222

34

1

0

7 316

powiat żniński

6 123

214

35

1

0

6 373

m. Bydgoszcz

44 318

1 224

318

46

15

45 921

m. Grudziądz

8 693

266

77

14

2

9 052

m. Toruń

27 841

729

187

33

7

28 797

m. Włocławek

10 636

379

112

15

3

11 145

Źródło danych: Bank Danych Lokalnych GUS: https://bdl.stat.gov.pl

Udział przedsiębiorstw na podstawie liczby zatrudnionych w kujawsko pomorskim – stan na koniec III kwartału 2023

 

Mikro

Małe

Średnie

Duże

 

0 – 9 osób

10 – 49 osób

50 – 249 osób

250 – 999 osób

1000+ osób

Polska

96.82%

2.57%

0.53%

0.07%

0.01%

Udział w kraju

 

Kujawsko-Pomorskie

96.41%

2.87%

0.62%

0.08%

0.01%

4.37%

Udział w woj.

powiat aleksandrowski

96.43%

2.89%

0.63%

0.04%

0.02%

0.11%

2.51%

powiat brodnicki

96.32%

3.01%

0.55%

0.12%

0.00%

0.15%

3.40%

powiat bydgoski

96.84%

2.70%

0.42%

0.03%

0.01%

0.33%

7.63%

powiat chełmiński

96.26%

2.99%

0.64%

0.11%

0.00%

0.09%

1.96%

powiat golubsko-dobrzyński

96.20%

3.31%

0.43%

0.05%

0.02%

0.08%

1.89%

powiat grudziądzki

96.97%

2.59%

0.41%

0.03%

0.00%

0.07%

1.63%

powiat inowrocławski

95.70%

3.50%

0.72%

0.07%

0.01%

0.29%

6.55%

powiat lipnowski

96.62%

2.76%

0.57%

0.05%

0.00%

0.11%

2.53%

powiat mogileński

95.83%

3.30%

0.79%

0.08%

0.00%

0.08%

1.76%

powiat nakielski

96.48%

2.86%

0.57%

0.09%

0.00%

0.15%

3.46%

powiat radziejowski

97.30%

2.31%

0.37%

0.03%

0.00%

0.07%

1.71%

powiat rypiński

95.90%

3.46%

0.56%

0.08%

0.00%

0.08%

1.75%

powiat sępoleński

96.20%

3.28%

0.47%

0.06%

0.00%

0.07%

1.61%

powiat świecki

96.02%

3.21%

0.70%

0.06%

0.01%

0.17%

3.94%

powiat toruński

97.15%

2.45%

0.38%

0.02%

0.01%

0.26%

5.85%

powiat tucholski

96.47%

2.85%

0.63%

0.05%

0.00%

0.08%

1.91%

powiat wąbrzeski

96.50%

2.85%

0.62%

0.03%

0.00%

0.06%

1.30%

powiat włocławski

96.49%

3.03%

0.46%

0.01%

0.00%

0.14%

3.27%

powiat żniński

96.08%

3.36%

0.55%

0.02%

0.00%

0.12%

2.85%

m. Bydgoszcz

96.51%

2.67%

0.69%

0.10%

0.03%

0.90%

20.55%

m. Grudziądz

96.03%

2.94%

0.85%

0.15%

0.02%

0.18%

4.05%

m. Toruń

96.68%

2.53%

0.65%

0.11%

0.02%

0.56%

12.89%

m. Włocławek

95.43%

3.40%

1.00%

0.13%

0.03%

0.22%

4.99%

Opracowanie własne na podstawie: Bank Danych Lokalnych GUS: https://bdl.stat.gov.pl