kpfr > Regionalne Obserwatorium Gospodarcze > Region w liczbach

logo KPFR ROG

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE W LICZBACH
(STAN NA LUTY 2023)

PODSTAWOWE DANE:
Podział administracyjny (2022):
19 powiatów, 4 miasta na prawach powiatu, 144 gminy
Powierzchnia (2021):
Ogółem: 1 797 210 ha,
w tym (między innymi):

  • Użytki rolne: 1 165 415 ha
  • Grunty leśne, zadrzewione i zakrzewione: 434 500 ha
  • Grunty zabudowane i zurbanizowane (w tym przeznaczone pod drogi i kolej): 97 554 ha
  • Użytki ekologiczne: 5 059 ha
region kujawsko-pomorski (mapa)

Ludność

tabela przedstawiająca dane dotyczące ludności w regionie - wiek produkcyjny

Struktura ludności – 2021

tabela - struktura ludności

Opracowanie własne na podstawie: Bank Danych Lokalnych GUS: https://bdl.stat.gov.pl

ZATRUDNIENIE:

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w tysiącach osób w kujawsko-pomorskim – stan na luty 2023

KPFR - zatrudnienie wykres

Struktura zatrudnienia w kujawsko-pomorskim – stan na luty 2023

KPFR - struktura zatrudnienia w regionie

* Brak danych na temat sektora informacja i komunikacja na styczeń i luty 2023
Opracowanie własne na podstawie: GUS Bydgoszcz, Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego – luty 2022, styczeń 2023, luty 2023

BEZROBOCIE:

Bezrobocie w tysiącach osób w kujawsko-pomorskim – stan na luty 2023

KPFR - wykres bezrobocia region

Opracowanie własne na podstawie: GUS Bydgoszcz, Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego – luty 2022, styczeń 2023, luty 2023

Stopa bezrobocia w Polsce – stan na luty 2023

KPFR - stopa bezrobocia
KPFR - stopa bezrobocia tabela

Opracowanie własne na podstawie: WUP Toruń, Informacja statystyczna
o rynku pracy – luty 2022, styczeń 2023, luty 2023

Stopa bezrobocia w kujawsko-pomorskim – stan na luty 2023

KPFR: stopa bezrobocia
KPFR - stopa bezrobocia

Źródło: WUP Toruń, Informacja statystyczna – luty 2022, styczeń 2023, luty 2023

WYNAGRODZENIA:
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w PLN
w sektorze przedsiębiorstw w kujawsko-pomorskim – stan na luty 2023

KPFR - wynagrodzenia

* Brak danych na temat sektora informacja i komunikacja na styczeń i luty 2023
Opracowanie własne na podstawie: GUS Bydgoszcz, Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego – luty 2022, styczeń 2023, luty 2023

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w PLN w sektorze przedsiębiorstw – podział na województwa – stan na luty 2023

KPFR - wynagrodzenia - mapa
KPFR - wynagrodzenia tabela

Źródło danych: Bank Danych Lokalnych GUS: https://bdl.stat.gov.pl

PODMIOTY GOSPODARCZE W REGIONIE:

Podmioty gospodarcze nowo zarejestrowane
i wyrejestrowane z REGON w kujawsko-pomorskim – stan na luty 2023

KPFR - wykres REGON

Podmioty gospodarcze wpisane do REGON
i z zawieszoną działalnością w kujawsko-pomorskim – stan na luty 2023

KPR - REGON wykres

Opracowanie własne na podstawie: GUS Bydgoszcz, Informacja o podmiotach REGON – luty 2022, styczeń 2023, luty 2023

Podmioty gospodarcze według klas wielkości w kujawsko-pomorskim – stan na koniec III kwartału 2022

KPFR - tabela - przedsiębiorstwa

Źródło danych: Bank Danych Lokalnych GUS: https://bdl.stat.gov.pl

Udział przedsiębiorstw na podstawie liczby zatrudnionych w kujawsko pomorskim – stan na koniec III kwartału 2022

KPFR - tabela - przedsiębiorstwa

Opracowanie własne na podstawie: Bank Danych Lokalnych GUS: https://bdl.stat.gov.pl