kpfr > Realizowane projekty > Regionalna Instytucja Finansowa – KPFR IF 2021-2027

belka z logotypami unijnymi projekt 2021-2027

 

O PROJEKCIE:

Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. w Toruniu, dnia 30 października 2023 r.  podpisał umowę z Województwem Kujawsko-Pomorskim o finansowanie projektu pt. Regionalna Instytucja Finansowa – KPFR IF 2021-2027” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027:

  • Priorytetu 1 Fundusze europejskie na rzecz wzrostu innowacyjności i konkurencyjności regionu Działania 1.4 Wsparcie wzrostu produktywności MŚP poprzez instrumenty finansowe
  • Priorytetu 2 Fundusze Europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu Działania 2.1 Efektywność energetyczna BydOF i ZIT-y regionalne
  • Priorytetu 2 Fundusze Europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu Działania 2.5 Rozwój instalacji OZE
  • Priorytetu 2 Fundusze Europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu Działania 2.14 GOZ w przedsiębiorstwach
  • Priorytetu 2 Fundusze Europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu Działania 2.16 Efektywność energetyczna
  • Priorytetu 2 Fundusze Europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu Działania 2.17 Efektywność energetyczna OPPT

 

 

Tytuł projektu:  Regionalna Instytucja Finansowa – KPFR IF 2021-2027” 

Całkowita wartość projektu:  986 343 765,91 zł

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 829 230 814,64 zł

Wkład krajowy ze środków publicznych lub prywatnych: 157 112 951,27 zł

Okres realizacji projektu: 30.10.2023 r. – 31.12.2029 r.

 

CEL PROJEKTU:

Dominującym kierunkiem jest wsparcie dla MŚP, czyli małych i średnich przedsiębiorstw.  Komisja od lat stawia na wsparcie dla tego właśnie grona. To jest ponad 300 mln zł, a kolejne 600 milionów, ale podzielone już na drobniejsze kwoty, to wsparcie na przykład termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, wsparcie dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Są tam także elementy gospodarki obiegu zamkniętego, czyli wykorzystanie surowców, które w przedsiębiorstwach stają się odpadami po to, by zmniejszać obciążenie  dla środowiska no i oczywiście OZE, czyli pozyskiwanie energii z naturalnych źródeł.

 

DLA KOGO:

O wsparcie w poszczególnych obszarach ubiegać się mogą: firmy, jednostki  samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty  mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego, instytucje kultury i sportu, kościoły i związki wyznaniowe, przedsiębiorstwa komunalne.