kpfr > BIP > Przyjmowanie i załatwianie spraw

Przyjmowanie i załatwianie spraw w Kujawsko-Pomorskim Funduszu Rozwoju sp. z o.o. w Toruniu

Spółka wykonuje zadania i cele wyznaczone przez Województwo Kujawsko-Pomorskie. Realizuje misję, do której została powołana. Działa poprzez swoje organy (Zarząd, Radę Nadzorczą i Zgromadzenie Wspólników) w granicach prawa przy wykorzystaniu regulacji wewnętrznych (np. regulaminów, instrukcji).

Każda osoba, podmiot lub też instytucja zainteresowana ofertą, współpracą, czy informacją o działalności KPFR sp. z o.o. w Toruniu, może się bezpośrednio skontaktować w tej sprawie drogą telefoniczną, mailową lub też uzyskać informację od pracowników Spółki, w jej siedzibie, przy ul. Przedzamcze 8 w Toruniu, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy (7:30 – 15:30).
Numery telefonów oraz dane kontaktowe do KPFR sp. z o.o. w Toruniu, można znaleźć pod adresem: https://kpfr.pl/dane-jednostki/

Wnioski, czy podania można kierować na adres:
Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. w Toruniu
ul. Przedzamcze 8
87-100 Toruń
lub też na adres: biuro(at)kpfr.pl

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej KPFR sp. z o.o. w Toruniu (https://kpfr.pl/bip/), można również odnaleźć zakładki (podstrony), dedykowane niektórym rodzajom spraw, takim jak np.: ochrona danych osobowych, dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP (https://kpfr.pl/bip/), zasady ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego, czy oferty pracy. Odwiedzając te zakładki, można uzyskać szczegółową informację o sposobach załatwiania określonych spraw.

Wszystkie sprawy są załatwiane bez zbędnej zwłoki, w kolejności wpłynięcia do Spółki i w zależności od stopnia skomplikowania sprawy.

Pracownicy Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. w Toruniu, dokładają należytej staranności, aby każda osoba, podmiot lub instytucja, otrzymała pełną i rzetelną informację o stanie realizacji jej sprawy.


Historia wersji: