kpfr > BIP > Wspólnicy

Kapitał zakładowy wynosi: 2 500 000,00 PLN

Wspólnicy Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. w Toruniu:

Jedynym Wspólnikiem jest: Województwo Kujawsko-Pomorskie; Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, który posiada 2 000 udziałów o łącznej wartości 2 500 000  PLN, co w sumie daje 100% wszystkich udziałów.


Historia wersji: