kpfr > Realizowane projekty > Fundusz Powierniczy 2007-2013 oraz 2014-2020

belka z logotypami unijnymi i województwa do umowy re-użycia

 

31 stycznia 2024 roku została zawarta umowa powierzenia zadania publicznego pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Kujawsko-Pomorskim Funduszem Rozwoju sp. z o.o. Szacowana wartość Wkładu Finansowego, którą otrzymał Fundusz Rozwoju na realizację zadania to 733 801 351 złotych. Niniejszy wkład pochodzi ze środków przeznaczonych na zwrotne formy wsparcia  w regionalnych programach operacyjnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz 2014-2020.W związku z zawarciem umowy Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju pełni funkcję Menadżera Funduszu Powierniczego odpowiedzialnego za dystrybucję tych środków, w tym poprzez bezpośrednie udzielanie pożyczek oraz z udziałem wyspecjalizowanych Pośredników Finansowych.

 

Oferowane w ramach tych środków wsparcie stanowi uzupełnienie oferty finansowej ze środków unijnej perspektywy 2021-2027.