kpfr > Realizowane projekty > Fundusz Powierniczy 2007-2013 oraz 2014-2020

belka z logotypami unijnymi i województwa do umowy re-użycia

O PROJEKCIE:

31 stycznia 2024 roku Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju podpisał umowę nr ZW-I.273.8.2024 z Województwem Kujawsko-Pomorskim o powierzeniu zadania publicznego dotyczącego ponownego wykorzystania zasobów zwróconych w formie wsparcia zwrotnego.

Wsparcie finansowe pochodzi ze środków pozostających w dyspozycji Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Oferowane w ramach tych środków wsparcie stanowi uzupełnienie oferty finansowej ze środków unijnej perspektywy 2021-2027.

 

 

WARTOŚĆ REALIZOWANEGO ZADANIA PUBLICZNEGO:

733 801 351 zł

 

CEL ZADANIA PUBLICZNEGO:

Głównym celem jest wspieranie rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego. Środki będą przeznaczone na wsparcie w regionie sektora MŚP, wsparcie projektów z zakresu rozwoju obszarów miejskich, a także projektów z zakresu efektywności energetycznej i wykorzystania energii odnawialnej w budynkach, w tym istniejącym budownictwie mieszkaniowym.

Realizacja zadania publicznego przyczyni się do:

  • wsparcia zakresu zadań JST związanych z rozwojem infrastruktury społeczno-gospodarczej np. dróg, ochrony zdrowia, kultury, pomocy społecznej, itp.
  • ułatwienia dostępu do finansowania o charakterze zwrotnym, w formie atrakcyjnych pożyczek dla regionalnych podmiotów gospodarczych
  • umożliwienie dostępu do finansowania działań w obszarze efektywności energetycznej, jak również wykorzystania energii z OZE
  • popularyzacji i wzrostu znaczenia wsparcia zwrotnego na rozwój społeczno-gospodarczy regionu

 

DLA KOGO:

Odbiorcami wsparcia finansowego są: MŚP, duże przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego, instytucje kultury i sportu, kościoły i związki wyznaniowe, przedsiębiorstwa komunalne z województwa kujawsko-pomorskiego.