kpfr > Regionalne Obserwatorium Gospodarcze > O ROG

logo KPFR ROG

Od stycznia 2022r. zakres działalności KPFR został rozszerzony o Regionalne Obserwatorium Gospodarcze (ROG).

Regionalne Obserwatorium Gospodarcze pełni rolę w zakresie rozpoznawania potrzeb, problemów, oczekiwań środowiska gospodarczego i naukowego, prowadzenia działalności analitycznej i formułowania rekomendacji działań na rzecz rozwoju gospodarczego naszego regionu adresowanych do samorządu województwa, samorządów lokalnych i środowiska gospodarczego.

Działania ROG pozwolą zdobyć najlepszą i najszerszą dostępną wiedzę o sytuacji gospodarczej województwa, niezbędną przy podejmowaniu prawidłowych decyzji, związanych z przyszłością regionu i realizowaniu efektywnej polityki wsparcia przedsiębiorczości.

Regionalne Obserwatorium Gospodarcze powstało w ramach Projektu „Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP, działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem – REGIOGMINA”. Był on finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z Programu Strategicznego GOSPOSTRATEG, realizowanego przez Województwo Kujawsko-Pomorskie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu i Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Koncepcja funkcjonowania ROG została przetestowana od połowy do końca 2021 roku. Efektem jej działania jest szereg analiz i opracowań, które dostępne są na stronie:  

http://regiogmina.kujawsko-pomorskie.pl/

http://regiogmina.kujawsko-pomorskie.pl/wp-content/uploads/2022/03/Wszystkie-raporty-razem.pdf