REALIZOWANE PROJEKTY

Kujawsko-Pomorski Fundundusz Rozwoju Sp. z o.o. w Toruniu realizuje następujące projekty:

FUNDUSZ FUNDUSZY

FUNDUSZ POWIERNICZY

JEREMIE