kpfr > BIP > Misja

Misja:

Wspieranie i promowanie rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez wprowadzanie na rynek regionalny, instrumentów finansowych asygnowanych na realizację celów polityki rozwoju Województwa, w tym na kreowanie aktywności podmiotów gospodarczych oraz zarządzanie środkami finansowymi w obszarze wsparcia rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w szczególności poprzez ułatwianie dostępu do finansowania.

A także podejmowanie działań na rzecz podnoszenia konkurencyjności gospodarki, tworzenia warunków dla trwałego i zrównoważonego rozwoju regionalnego, wspomaganie współpracy pomiędzy przedsiębiorcami oraz instytucjami otoczenia biznesu, w szczególności poprzez identyfikowanie potrzeb, problemów, oczekiwań środowiska gospodarczego i naukowego, prowadzenie działalności analitycznej, tworzenie baz danych, a także formułowanie rekomendacji w zakresie działań na rzecz rozwoju gospodarczego adresowanych dla samorządu województwa, samorządów lokalnych i środowiska gospodarczego.


Historia wersji: