kpfr > BIP > Ochrona danych osobowych

Administrator danych osobowych

Uprzejmie informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. w Toruniu z siedzibą przy ul. Przedzamcze 8, 87-100 Toruń.

Z Administratorem danych w sprawie przetwarzania danych osobowych, można kontaktować się w następujący sposób:

  • listownie poprzez kierowanie korespondencji na adres siedziby Spółki,
  • telefonicznie pod nr: 56 475 63 00,
  • elektronicznie poprzez zgłaszanie spraw na adres e-mail: biuro(at)kpfr.pl 

Celem niniejszej polityki prywatności jest przedstawienie informacji dotyczących zasad i celu zbierania oraz podstawy prawnej wykorzystywania i przeznaczenia informacji o użytkownikach odwiedzających serwis internetowy oraz fanpage (konto) na Facebooku Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. w Toruniu. Wszystkie informacje zawarte w niniejszej Polityce mają znaczenie dla ochrony Państwa praw i wolności, prosimy o zapoznanie się treścią niniejszego dokumentu.

Polityka prywatności

1.      Podstawa prawna i cel przetwarzania danych

Przetwarzając Państwa dane działamy zgodnie z przepisami prawa, w szczególności z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) – zwanego dalej RODO, jak również przepisami prawa krajowego, w tym ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.).

Serwis internetowy oraz formularz kontaktowy

Dane użytkowników odwiedzających stronę internetową www.kpfr.pl oraz korzystających z dostępnych na niej usług i funkcjonalności (np. korzystając z formularza kontaktowego), przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – jako odpowiedź Administratora na żądanie/prośbę/wniosek Państwa w określonej sprawie, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – jako prawnie uzasadniony interes Administratora, w celu prowadzenia działań statystycznych, analitycznych, dowodowych i archiwizacyjnych, by cały czas poprawiać jakość świadczonych usług przez KPFR, a także jakość i funkcjonalność działania i przekazywania (udostępniania) informacji znajdujących się na stronie internetowej Administratora.

Facebook

Jeśli klikną Państwo ikonkę „F” – Facebook’a (link) znajdującą się na Naszej stronie internetowej, zostaną Państwa automatycznie przekierowani na platformę mediów społecznościowych firmy Facebook, prowadzoną przez Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland. Z informacjami znajdującymi się na Naszym fanpage Facebook’a możecie Państwo się zapoznać w każdym miejscu i czasie, używając odpowiednich aplikacji lub też przeglądarek internetowych. Jednakże, aby w pełni zapoznać się z informacjami, nowinkami, czy ogłoszeniami tam zamieszczanymi, zachęcamy Państwa do logowania się poprzez swoje prywatne lub służbowe konto. Przed zalogowaniem się lub założeniem konta na Facebooku zalecamy zapoznanie się z m.in. Zasadami dotyczącymi danych (https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation), Regulaminem użytkowania (https://www.facebook.com/legal/terms/update) oraz Standardami społeczności (https://www.facebook.com/communitystandards/) przygotowanymi przez Facebook’a.

Jako Administrator Państwa danych przetwarzanych w związku z prowadzeniem fanpage (konta) KPFR na Facebook’u, przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) lub też, o ile wyrażą Państwo taką wolę, w celu wzięcia udziału w ogłoszonym przez Nas konkursie. Państwa dane osobowe na Facebooku przetwarzamy w celu nawiązania z Państwem kontaktu i udzielania odpowiedzi na Państwa pytania, przekazywania informacji o ważnych wydarzeniach gospodarczych, edukacyjnych, czy choćby kulturalnych, w których Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. w Toruniu bierze udział lub też zachęca Państwa do wzięcia w nich udziału. W celach promocyjnych i marketingowych, informowania Państwa w jak najbardziej dostępny i dogodny sposób, o nowych ofertach pożyczkowych i poręczeniowych lub innych, przygotowanych specjalnie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. A także w celu przybliżenia Państwu czym się zajmujemy oraz jakie realizujemy projekty, w tym projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej. Poprzez ogłaszanie różnych postów (informacji o wydarzeniach), chcielibyśmy również Państwu przybliżyć i przekazać informację o ciekawych projektach i ofertach innych podmiotów z Nami współpracujących, jak np. instytucji finansowych, Województwa Kujawsko-Pomorskiego, działającego przez swoją jednostkę, tj. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, czy też innych instytucji gospodarczych, edukacyjnych lub też kulturalnych. Państwa dane przetwarzane będą również w celu przeprowadzania konkursów, turniejów lub rejestracji na dane wydarzenie, o ile oczywiście wyrażą Państwo taką wolę. Konkursy lub też rejestracje na dane szkolenie odbywać się będą na podstawie i zgodnie z zamieszczonym każdorazowo regulaminem danego wydarzenia. Pozostawione Państwa komentarze, informacje o „polubieniu” lub „nie polubieniu” Naszego konta, posta, czy choćby zdjęcia, a także częstotliwość odwiedzin Naszego fanpage i polecenia ich Państwa znajomym, będą dla Nas również bardzo cenne, w szczególności w celu prowadzenia działań statystycznych, analitycznych, dowodowych i archiwizacyjnych, by cały czas poprawiać jakość świadczonych usług przez KPFR, a także jakość i funkcjonalność działania i przekazywania (udostępniania) informacji znajdujących się na koncie Facebook’a Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. w Toruniu.

2.      Rodzaje danych przetwarzanych

Każdy użytkownik odwiedzający stronę internetową www.kpfr.pl oraz korzystający z dostępnych na niej usług i funkcjonalności powierza nam swoje dane osobowe. W związku z korzystaniem przez Państwa z naszej strony internetowej informujemy, że przetwarzamy dane, które zostaną przez użytkowników pozostawione w ramach poruszania się po serwisie, jak np. adres IP, nazwa Państwa operatora dostawcy internetu, język, strefa czasowa, prędkość połączenia, historię, częstotliwość i długość odwiedzin naszego serwisu oraz dane pozostawione w tzw. plikach cookies.

W wybranych funkcjonalnościach serwisu tj. np. w formularzu kontaktowym możliwe jest przekazywanie przez użytkowników danych osobowych (np. imię i nazwisko, e-mail, nr telefonu, treść sprawy, informacja skąd się Państwo dowiedzieliście o KPFR). Każdorazowo ww. dane podawane są dobrowolnie i wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem, wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa wniosek, pytanie, czy skargę.

Facebook

W ramach prowadzenia przez Nas fanpage KPFR, przetwarzamy takie Państwa dane jak np. imię i nazwisko/login/pseudonim, udostępniony przez Państwa wizerunek – zdjęcie profilowe oraz opublikowany nr telefonu, czy adres e-mail, pozostawiony komentarz i możliwie pozostawione przez Państwa w komentarzu dodatkowe dane osobowe, informacje o polubieniu lub też nie, naszego fanpage, posta lub np. zdjęcia. A także dane pozostawione w opcji skontaktuj się z Nami, obserwuj, udostępnij lub też wyślij wiadomość. Oprócz tych danych dot. np. Państwa preferencji (polubień), przetwarzamy historię Państwa działań na naszym koncie (np. datę i godzinę wykonanych konkretnych czynności).

Przypominamy i uprzejmie prosimy o niepozostawianie i ujawnianie w komentarzach danych osobowych nadmiarowych, tj. niezwiązanych bezpośrednio z Państwa opinią lub też niezwiązanych z prowadzonym przez Nas kontem fanpage, postem, czy choćby zdjęciem.

3.      Odbiorcy danych

Dbając o bezpieczeństwo danych, KPFR obliguje się do odpowiedniej ochrony informacji dotyczących odwiedzających serwis. Pozostawione Państwa dane osobowe mogą być przekazane na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów administracji publicznej, w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami. Ponadto Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być również: Województwo Kujawsko-Pomorskiego – jako pełniący funkcję Właściciela Administratora, a także podmioty, które w imieniu Administratora przetwarzają dane osobowe na podstawie zawartej z Administratorem umowy udostępnienia lub powierzenia przetwarzania danych, takie jak np.: firmy świadczące usługi IT, hostingu i cloud, w tym administratorzy poczty elektronicznej, firmy konsultingowe i świadczące usługi audytu, firmy projektujące, modyfikujące lub serwisujące stronę internetową Administratora.

Odbiorcą Państwa danych przetwarzanych w ramach korzystania z konta KPFR na Facebooku jest również Facebook Ireland Ltd., jako współadministrator i administrator Państwa danych w związku z korzystaniem z usług Facebooka. Informacje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych przez Facebook’a można odnaleźć w Zasadach dotyczących danych Facebook Ireland dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy. Więcej informacji na temat wspólnego przetwarzania danych można znaleźć w Regulaminie danego produktu na stronie Facebook’a.

4.      Okres przetwarzania danych

Formularz kontaktowy

Państwa dane osobowe pozyskane w ramach formularza kontaktowego będą przetwarzane, w tym przechowywane, do momentu ustania przyczyny, dla której Państwo skontaktowali się z Administratorem (np. do momentu udzielenia kompletnej odpowiedzi na Państwa zapytanie), nie dłużej jednak niż 2 lata.

Serwis internetowy KPFR

Państwa dane osobowe pozostawione w tzw. plikach cookies będą przetwarzane na Państwa urządzeniu do momentu usunięcia ich przez Państwo za pomocą używanej przeglądarki internetowej.

Dane pozyskane w związku z Państwa aktywnością na Naszym serwisie, są przechowywane przez 30 dni, a następnie anonimizowane i archiwizowane.

Facebook

Informujemy, iż przetwarzane dane osobowe z Facebooka będziemy przetwarzać do momentu ich usunięcia przez Państwo (np. poprzez usunięcie konta, komentarza, „polubienia”) lub też usunięcia lub też zablokowania Państwa konta przez KPFR lub Facebook, w przypadku korzystania z usług Facebooka niezgodnie z Regulaminem korzystania lub też Standardami społeczności, maksymalnie przez okres 3 lat liczonych od zakończenia danego roku, w którym Administrator dane pozyskał.

Dodatkowo informujemy, iż dane zebrane nadmiarowo lub też dane osobowe (informacje), które są niezgodne z Regulaminem korzystania z Facebook’a, czy też Standardami społeczności, będą przez Naszego pracownika usuwane na bieżąco (np. w ramach cyklicznego przeglądu komentarzy).

W przypadku dochodzenia praw i roszczeń przez Administratora, w celach dowodowych, Państwa dane mogą być przetwarzane do momentu ustania przyczyny, dla których postępowanie zostało wszczęte (np. w momencie zaspokojenia roszczeń KPFR w przypadku Państwa działalności, czy aktywności niezgodnej z prawem lub szkodliwej).

5.      Uprawnienia osób fizycznych i dobrowolność podawania danych

Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, jak również usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do otrzymania kopii Państwa danych osobowych podlegających przetwarzaniu oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych i prawo do przenoszenia danych osobowych, o ile przetwarzanie danych odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Aby skorzystać z ww. uprawnień wystarczy się z Nami skontaktować na adres wskazany na początku niniejszej Polityki prywatności, podając swoje dane (jak np. imię i nazwisko, czy pseudonim oraz dane do kontaktu), treść i sposób wykonania żądania oraz o ile jest to możliwe, podanie również okoliczności, kiedy i w jaki sposób moglibyśmy wejść w posiadanie i przetwarzanie Państwa danych osobowych.

Mają Państwo prawo również wniesienia skargi na przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, działającego w Polsce przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Facebook

Dodatkowo informujemy, iż zgodnie z zawartą umową/porozumieniem w zakresie przetwarzania danych osobowych w związku z użytkowaniem i prowadzeniem konta firmowego na Facebooku to Facebook Ireland Ltd. odpowiada za zapewnienie egzekwowania praw Osób, których dane dotyczą, zgodnie z art. 15-20 RODO w odniesieniu do danych osobowych przechowywanych przez Facebook Ireland w związku z wspólnym przetwarzaniem danych. Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. w Toruniu dołoży wszelkich starań oraz udzieli niezbędnej informacji i pomocy przy spełnianiu Państwa żądania w tym zakresie. Więcej informacji można uzyskać zapoznając się z „Regulaminem przetwarzania danych” (https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing/update) oraz „Załącznikiem Administrator danych osobowych” (https://www.facebook.com/legal/controller_addendum).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w niektórych sytuacjach jest konieczne w celu otrzymania odpowiedzi od Administratora na Państwa pytanie/wniosek/skargę, a także konieczne w celu korzystania z funkcjonalności i użytkowania strony internetowej Administratora, czy fanpage KPFR na Facebooku.

6.      Profilowanie i przesyłanie danych do państwa trzeciego

Serwis internetowy i formularz kontaktowy

Uprzejmie informujemy, iż Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, ani nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy).

Facebook

Uprzejmie informujemy, iż Państwa dane osobowe pozyskane w ramach prowadzenia fanpage na Facebook’u nie będą przez Nas, jako Administratora profilowane, jednakże, ze względu na prowadzoną działalność i politykę sprzedażową Facebook Ireland Ltm., mogą być przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy, np. do USA. Jest to czynność, na którą KPFR jako Administrator niestety, ale nie ma wpływu. Zgodnie z umieszczoną informacją na serwisie, Facebook wykorzystuje typowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską i opiera się na decyzjach Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów, w stosownych przypadkach, w zakresie przekazywania danych z EOG do Stanów Zjednoczonych i pozostałych krajów. Więcej informacji na temat ochrony i zabezpieczania Państwa danych w państwach trzecich, można się dowiedzieć z Zasad dotyczących danych (https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation#legal-requests-prevent-harm).

7.      Informacja o wykorzystywaniu tzw. plików cookies

W celu usprawnienia działania strony internetowej serwis może wykorzystywać tzw. pliki cookie, czyli niewielkie pliki tekstowe, które strona internetowa zapisuje na komputerze lub urządzeniu przenośnym użytkownika w chwili, gdy ten ją przegląda.

Podczas każdych odwiedzin strony internetowej KPFR, system wyświetla komunikat „Używamy plików cookies do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki”. Zgodnie z powyższą informacją, pliki cookies służą wyłącznie do identyfikacji Państwa przeglądarki podczas korzystania z witryny Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. w Toruniu i zawierają dane wykonanych przez Państwo czynności (tzw. dane zdarzenia), jak np. historię przeglądanych stron, długość i częstotliwość odwiedzin, czy pozostawione przez Państwa dane do określonej czynności (chodzi o dane pozostawione np. podczas wypełniania formularza kontaktowego, czy rejestracyjnego na dane wydarzenie).

W każdej chwili użytkownik strony może dobrowolnie dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej w zakresie obsługi plików cookie, w tym zablokować pliki cookie w ustawieniach prywatności i plików cookie w wybranej przeglądarce czy usunąć wszystkie pliki cookie na urządzeniu poprzez wyczyszczenie historii przeglądania w swojej przeglądarce.

8.      Zmiany polityki prywatności

Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. w Toruniu  zastrzega sobie prawo do zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie. Zmiany mogą nastąpić w dowolnym czasie, a użytkownicy serwisu nie muszą zostać o tym fakcie powiadomieni.


Historia wersji: