kpfr > BIP > Ochrona danych osobowych

Uprzejmie informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. w Toruniu z siedzibą przy ul. Przedzamcze 8, 87-100 Toruń.

Z Administratorem danych w sprawie przetwarzania danych osobowych, można kontaktować się w następujący sposób:

  • listownie poprzez kierowanie korespondencji na adres siedziby Spółki,
  • telefonicznie pod nr: 56 475 63 00,
  • elektronicznie poprzez zgłaszanie spraw na adres e-mail: biuro@kpfr.pl 

Celem niniejszej polityki prywatności jest przedstawienie informacji dotyczących zasad i celu zbierania oraz podstawy prawnej wykorzystywania i przeznaczenia informacji o użytkownikach odwiedzających serwis internetowy Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. w Toruniu. Wszystkie informacje zawarte w niniejszej Polityce mają znaczenie dla ochrony Państwa praw i wolności, prosimy o zapoznanie się treścią niniejszego dokumentu.

Polityka prywatności

Podstawa prawna

Przetwarzając Państwa dane działamy zgodnie z przepisami prawa, w szczególności z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) – zwanego dalej RODO, jak również przepisami prawa krajowego, w tym ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.).

Dane użytkowników odwiedzających stronę internetową www.kpfr.pl oraz korzystających z dostępnych na niej usług i funkcjonalności (np. korzystając z formularza kontaktowego), przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – jako odpowiedź Administratora na żądanie/prośbę/wniosek Państwa w określonej sprawie, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – jako prawnie uzasadniony interes Administratora, w celu prowadzenia działań statystycznych, analitycznych i archiwizacyjnych, by cały czas poprawiać jakość usług przez KPFR świadczonych, a także jakość i funkcjonalność działania i przekazywania (udostępniania) informacji znajdujących się na stronie internetowej Administratora.

Dane przetwarzane

Każdy użytkownik odwiedzający stronę internetową www.kpfr.pl oraz korzystający z dostępnych na niej usług i funkcjonalności powierza nam swoje dane osobowe. Dbając o bezpieczeństwo danych, KPFR obliguje się do odpowiedniej ochrony informacji dotyczących odwiedzających serwis. Pozostawione Państwa dane osobowe mogą być przekazane na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów administracji publicznej, w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami. Ponadto Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być również: Województwo Kujawsko-Pomorskiego – jako pełniący funkcję Właściciela Administratora, a także podmioty, które w imieniu Administratora przetwarzają dane osobowe na podstawie zawartej z Administratorem umowy udostępnienia lub powierzenia przetwarzania danych, takie jak np.: firmy świadczące usługi IT, hostingu i cloud, w tym administratorzy poczty elektronicznej, firmy konsultingowe i świadczące usługi audytu, firmy projektujące lub modyfikujące stronę internetową Administratora.

W związku z korzystaniem przez Państwa z naszej strony internetowej informujemy, że przetwarzamy dane, które zostaną przez użytkowników pozostawione w ramach poruszania się po serwisie m.in. pozostawione w tzw. plikach cookies oraz dane, które zostaną dobrowolnie podane m.in. w ramach formularzu kontaktowego.

Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu ustania przyczyny, dla której Państwo skontaktowali się z Administratorem (np. do momentu udzielenia kompletnej odpowiedzi na Państwa zapytanie), nie dłużej niż 2 lata.

Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, jak również usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do otrzymania kopii Państwa danych osobowych podlegających przetwarzaniu oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych i prawo do przenoszenia danych osobowych, o ile przetwarzanie danych odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Mają Państwo prawo również wniesienia skargi na przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest konieczne w celu otrzymania odpowiedzi od Administratora na Państwa pytanie/wniosek/skargę, a także konieczne w celu korzystania z funkcjonalności i użytkowania strony internetowej Administratora.

Uprzejmie informujemy, iż Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, ani nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy).

Formularz kontaktowy

W wybranych funkcjonalnościach serwisu tj. np. w formularzu kontaktowym możliwe jest przekazywanie przez użytkowników danych osobowych (imię i nazwisko, e-mail, nr telefonu). Każdorazowo ww. dane podawane są dobrowolnie i wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem, wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa wniosek/pytanie/skargę.

Informacja o wykorzystywaniu tzw. plików cookies

W celu usprawnienia działania strony internetowej serwis może wykorzystywać tzw. pliki cookie, czyli niewielkie pliki tekstowe, które strona internetowa zapisuje na komputerze lub urządzeniu przenośnym użytkownika w chwili, gdy ten ją przegląda.

Podczas każdych odwiedzin strony internetowej KPFR, system wyświetla komunikat „Używamy plików cookies do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki”. Zgodnie z powyższą informacją, pliki cookies służą wyłącznie do identyfikacji Państwa przeglądarki podczas korzystania z witryny Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. w Toruniu i nie zawierają żadnych danych osobowych użytkowników.

W każdej chwili użytkownik strony może dobrowolnie dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej w zakresie obsługi plików cookie, w tym zablokować pliki cookie w ustawieniach prywatności i plików cookie w wybranej przeglądarce czy usunąć wszystkie pliki cookie na urządzeniu poprzez wyczyszczenie historii przeglądania w swojej przeglądarce.

 Zmiany polityki prywatności

Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. w Toruniu  zastrzega sobie prawo do zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie. Zmiany mogą nastąpić w dowolnym czasie, a użytkownicy serwisu nie muszą zostać o tym fakcie powiadomieni.


Historia wersji: