kpfr > Zamówienia publiczne > Postępowanie na podstawie ustawy PZP > Przetarg nieograniczony KPFR/PF/2/2017

Przetarg nieograniczony KPFR/PF/2/2017 – „Wybór Pośredników Finansowych w celu wdrożenia i zarządzania Instrumentami Finansowymi – Fundusz Pożyczkowy i Fundusz Poręczeniowy, w ramach środków Funduszu Funduszy „Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju 2020”, nr ref. KPFR/PF/2/2017.

Dnia 17.11.2017 r.

Ogłoszenie o zamówieniu-2017-162206-NF02-PL

Dnia 21.11.2017 r.

SIWZ_KPFR_Pośrednik_finansowy-2

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 2 do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy Operacyjnej Pożyczka

Załącznik nr 3 do SIWZ -Istotne Postanowienia Umowy Operacyjnej Poręczenie

Załącznik nr 4 do SIWZ-Formularz-Oferty

Załącznik nr 5 do SIWZ-Biznes-Plan

Załącznik nr 6 do SIWZ – edytowalny JEDZ

Załącznik nr 7 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 8 do SIWZ – Zobowiązanie podmiotu trzeciego

Załącznik nr 9 do SIWZ – Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Załącznik nr 10a do SIWZ-Wykaz-usług-dla-części-I-zamówienia

Załącznik nr 10b do SIWZ-Wykaz-usług-dla-części-II-zamówienia

Załącznik nr 11 do SIWZ – Wykaz osób

Załącznik nr 12 do SIWZ -Opis środków organizacyjno-technicznych

Załącznik nr 13 do SIWZ -Metodologia wypłaty wynagrodzenia PF

Zał nr 2 do IPU_Poręczenie – Metryka Poręczenie

Zał nr 2 do IPU_Pożyczka – Metryka Pożyczka na rozwój

Zał nr 3 do IPU_Poręczenie – Procedura składania rozliczeń operacji_17.11.2017

Zał nr 3 do IPU_Pożyczka – Metryka Pożyczka inwestycyjna

Zał nr 4 do IPU_Poręczenie – Procedura sprawozdawcza

Zał nr 4 do IPU_Pożyczka – Procedura składania rozliczeń operacji

Zał nr 5 do IPU_Poręczenie – Zasady przeprowadzania kontroli u Ostatecznych Odbiorców

Zał nr 5 do IPU_Pożyczka – Procedura sprawozdawcza

Zał nr 6 do IPU_Poręczenie – Pełnomocnictwo do rachunku

Zał nr 6 do IPU_Pożyczka – Zasady przeprowadzania kontroli u Ostatecznych Odbiorców

Zał nr 7 do IPU_Poręczenie – Schemat przepływu srodków

Zał nr 7 do IPU_Pożyczka – Pełnomocnictwo do rachunku

Zał nr 8 do IPU_Poręczenie – Obowiązki informacyjno-promocyjne PF

Zał nr 8 do IPU_Pożyczka – Schemat przepływu środków

Zał nr 9 do IPU_Poręczenie – Porozumienie w sprawie danych osobowych

Zał nr 9 do IPU_Pożyczka – Obowiązki informacyjno-promocyjne PF

Zał nr 10 do IPU_Pożyczka – Porozumienie w sprawie danych osobowych      

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w TED:

2017-OJS223-463957-pl

Dnia 08.12.2017 r.

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ_08.12.2017

Dnia 20.12.2017 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ_20.12.2017

Dnia 29.12.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert_29.12.2017

Dnia 17.01.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – cz. I

Dnia 19.01.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – cz. I – SPROSTOWANIE

Dnia 07.03.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – cz. II