Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego sp. z o.o. w Toruniu.

Serwis został stworzony zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U., tekst jednolity z 2015 r., poz. 2058 z późn. zm.).

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny. BIP został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.

„Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie”.
(art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – o dostępie do informacji publicznej)