kpfr > Zamówienia publiczne > Postępowanie na podstawie ustawy PZP > Przetarg nieograniczony KPFR/PF/4/2018

Przetarg nieograniczony p.n. „Wybór Pośredników Finansowych w celu wdrożenia i zarządzania Instrumentem Finansowym – Fundusz Poręczeniowy, w ramach środków Funduszu Funduszy „Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju 2020”.

Ogłoszenie o zamówieniu_TED_2018-OJS128-292086-pl

SIWZ_KPFR_Pośrednik_finansowy_PORĘCZENIA

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 2 do SIWZ -Istotne Postanowienia Umowy Operacyjnej Poręczenie

Załącznik nr 3 do SIWZ-Formularz Oferty

Załącznik nr 4 do SIWZ-Biznes-Plan

Załącznik nr 5 do SIWZ – edytowalny JEDZ

Załącznik nr 6 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 7 do SIWZ – Zobowiązanie podmiotu trzeciego

Załącznik nr 8 do SIWZ – Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Załącznik nr 9 do SIWZ-Wykaz usług

Załącznik nr 10 do SIWZ – Wykaz osób

Załącznik nr 11 do SIWZ -Opis środków organizacyjno-technicznych

Załącznik nr 12 do SIWZ -Metodologia wypłaty wynagrodzenia PF

Zał nr 2 do IPU_Poręczenie – Metryka Poręczenie

Zał nr 3 do IPU_Poręczenie – Procedura składania rozliczeń operacji

Zał nr 4 do IPU_Poręczenie – Procedura sprawozdawcza

Zał nr 5 do IPU_Poręczenie – Zasady przeprowadzania kontroli u Ostatecznych Odbiorców

Zał nr 6 do IPU_Poręczenie – Pełnomocnictwo do rachunku

Zał nr 7 do IPU_Poręczenie – Schemat przepływu srodków

Zał nr 8 do IPU_Poręczenie – Obowiązki informacyjno-promocyjne PF

Zał nr 9 IPU_Poręczenie – Umowa podpowierzenia przetwarzania danych osobowych

Dnia 25.07.2018 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ_25.07.2018

Dnia 30.07.2018 r.

Informacja o dokonanych zmianach redakcyjnych w załącznikach nr 6-10 do SIWZ w zakresie nazwy oraz numeru postępowania

Załącznik nr 6 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – zmiana

Załącznik nr 7 do SIWZ – Zobowiązanie podmiotu trzeciego – zmiana

Załącznik nr 8 do SIWZ – Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej – zmiana

Załącznik nr 9 do SIWZ – Wykaz usług – zmiana

Załącznik nr 10 do SIWZ – Wykaz osób – zmiana

Dnia 14.08.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert

Dnia 10.09.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty