Udziałowcy

Kapitał zakładowy wynosi: 24 954 000,00 PLN

Wspólnicy Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego sp. z o.o. w Toruniu
Województwo Kujawsko-Pomorskie:
23 190 udziałów o łącznej wartości 23 190 000,00  PLN – 92,93% udziałów.

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
1 764 udziałów o łącznej wartości 1 764 000,00 PLN – 7,07 % udziałów.