Pośrednicy Finansowi

[mp_row]

[mp_span col=”12″]

Środki finansowe dostępne u następujących Pośredników Finansowych 
projekty w trakcie realizacji

 

Spółdzielcza Grupa Bankowa
Kujawsko Dobrzyński
Bank Spółdzielczy

ul. Żabia 6, 87-800 Włocławek
tel. 054/231 00 85, e-mail: kdbs@kdbs.com.pl

Spółdzielcza Grupa Bankowa
Bank Spółdzielczy
w Nakle n/Notecią

ul. Sądowa 10,
89-100 Nakło n/Notecią
tel. 056/386 50 05

 

Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o.
ul. Kopernika 27, 87-100 Toruń
tel. 056/654 71 70, e-mail: fundusz@tfpk.pl

 

Pozostali Pośrednicy Finansowi – projekty zakończone 

 

 

Spółdzielcza Grupa Bankowa
Piastowski Bank Spółdzielczy
ul. Przemysłowa 10,
88-160 Janikowo
tel. 052/358 34 90, e-mail: janikowo@piastwskibs.com.pl


Polska
Fundacja Przedsiębiorczości
ul. Rumińskiego 6 pok. 109, 85-030 Bydgoszcz
tel. 052/320 91 06, e-mail: e.wozniak@pfp.com.pl

 

 

Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 22,
86-300 Grudziądz
tel. 056/461 23 77, e-mail: gpk@gpk.grudziadz.pl

Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. ul. Szosa Chełmińska 26,
87-100 Toruń
tel. 056/660 57 61, e-mail:kpfpk@kpfpk.pl

Poręczenia Kredytowe sp. z o.o. ul. Miedziana 3A lok. 22,
00-814 Warszawa
tel. 022/890 98 00, e-mail: biuro@poreczeniakredytowe.pl

 
Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
oraz ze środków budżetu państwa.

[/mp_span]

[/mp_row]