kpfr > Aktualności > Nabór wniosków o pożyczkę na rozwój działalności poręczeniowej

Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. informuje o rozpoczęciu naboru wniosków o udzielenie Pożyczki na rozwój działalności poręczeniowej. Nabór skierowany jest do określonych instytucji finansowych prowadzących działalność poręczeniową.

Wnioskujący mogą się ubiegać o pożyczkę w kwocie od 3 mln zł do 10 mln zł na okres 10 lat.

Nabór potrwa do 25 kwietnia 2023r. do godz. 14:00. Szczegółowe informacje o zasadach udziału w naborze wniosków zostały opisane w załączonej poniżej dokumentacji.

Ogłoszenie o naborze
Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze – ankieta RODO
Regulamin naboru
Wzór wniosku o udzielenie pożyczki – załącznik nr 1 do regulaminu naboru 
Wzór umowy pożyczki – załącznik nr 2 do regulaminu naboru
Lista podmiotów rynku finansowego – załącznik nr 7 do wniosku o udzielenie pożyczki
Zestawienie udzielonych poręczeń – załącznik nr 8 do wniosku o udzielenie pożyczki
Warunki i kryteria wyboru Instytucji Finansowej – załącznik nr 3 do regulaminu naboru
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – załącznik nr 4 do regulaminu naboru
Metryka produktu poręczeniowego – załącznik nr 2 do umowy pożyczki
Wzór pełnomocnictwa do rachunku bankowego Pożyczkobiorcy – załącznik nr 3 do umowy pożyczki
Porozumienie RODO – załącznik nr 4 do umowy pożyczki
Załącznik 1 do Porozumienia RODO
Załącznik 2 do Porozumienia RODO
Załącznik 3 do Porozumienia RODO
Załącznik 4 do Porozumienia RODO
Załącznik 5 do Porozumienia RODO