kpfr > Zamówienia publiczne > Postępowanie poza ustawą PZP > Informacje o prowadzonych postępowaniach

Zapytanie ofertowe nr KPFR.BO.204.1.2020 – Serwis, implementacja zmian i rozbudowa funkcjonalności Systemu SOPF

Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. w Toruniu, ogłasza postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na „Serwis, implementację i rozbudowę funkcjonalności Systemu SOPF” (nr postępowania KPFR.BO.204.1.2020).

Warunki udziału, opis przedmiotu zamówienia, wymagane oświadczenia, wzory umów (istotne postanowienia umowy oraz wzór umowy w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych) oraz formularze do pobrania dla osób zainteresowanych, zostały zamieszczone poniżej.

Termin składania ofert: 10 luty 2020 r.

21.02.2020 r. Informacja o unieważnieniu postępowania:
informacja o unieważnieniu postępowania

Dokumenty i informacje dotyczące ww. zapytania ofertowego:

zapytanie oferowe KPFR.BO.204.1.2020 
zał. nr 1a do zapytania – opis serwisu SOPF
zał. nr 1b do zapytania – opis rozwoju SOPF
zał. nr 1c do zapytania – opis modułu analityki SOPF
zał. nr 2 do zapytania – formularz ofertowy
zał. nr 3a do zapytania – wzór umowy I cz.
zał. nr 3b do zapytania – wzór umowy II cz.
zał. nr 4a do zapytania – oświadczenie RODO I cz.
zał. nr 4b do zapytania – oświadczenie RODO II cz
zał. nr 5a do zapytania – wzór umowy powierzenia RODO I cz.
zał. nr 5b do zapytania – wzór umowy powierzenia RODO II cz.
zał. nr 6 do zapytania – klauzula inf. RODO
zał. nr 7 do zapytania – analityka programu 2014-2020