kpfr > Zamówienia publiczne > Postępowanie poza ustawą PZP > Informacje o prowadzonych postępowaniach

Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. w Toruniu, aktualnie nie prowadzi postępowań o udzielenie zamówienia poza ustawą Prawo Zamówień Publicznych.