kpfr > Aktualności > Przewaga mieszkań indywidualnych, ucieczka na wieś. Mieszkania w regionie w 2021 r.

logo rog i kpfr

PRZEWAGA MIESZKAŃ INDYWIDUALNYCH, UCIECZKA NA WIEŚ.

MIESZKANIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2021 R. 

 

Ile i jakie mieszkania? Gdzie wolimy budować – na wsi, czy w mieście? Jak województwo kujawsko-pomorskie wypada na tle innych w kraju i czym się wyróżnia? I wreszcie, co czeka nas w niedalekiej przyszłości? Przedstawiamy analizę najnowszych danych GUS dotyczących budownictwa mieszkaniowego. Dla Regionalnego Obserwatorium Gospodarczego przy KPFR przygotowała ją i skomentowała dr Anna Michałek z Politechniki Bydgoskiej.

Anna Michałek zdjęcie

 

Według danych zebranych i opracowanych przez Urząd Statystyczny w Bydgoszczy w województwie kujawsko-pomorskim w 2021 roku oddano do użytkowania 9798 mieszkań, tj. o 1,1% więcej niż w 2020 roku, tym samym ustanowiono rekord dekady. Zdecydowaną większość mieszkań stanowią mieszkania indywidualne (4900 mieszkań, wzrost o 12,4% r/r) oraz przeznaczone na sprzedaż i wynajem (4778 mieszkań, spadek o 3,5% r/r).

wykres mieszkania w kujawsko-pomorskim 2021

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Znaczny spadek odnotowano w budownictwie mieszkań komunalnych, społecznych czynszowych, zakładowych, przy czym nie oddano do użytkowania  ani jednego mieszkania spółdzielczego. To najgorszy wynik dla tych form budownictwa od 10 lat, w sumie do użytkowania w województwie kujawsko-pomorskim oddano jedynie 110 mieszkań tego typu, czyli 1,1% wszystkich oddanych do użytkowania mieszkań. Tendencja spadkowa dotyczy całego kraju, podczas gdy w 2012 r. mieszkania spółdzielcze, komunalne, społeczne czynszowe, zakładowe stanowiły 5,4% ogółu oddanych do użytkowania mieszkań, o tyle w 2021 r. było to już zaledwie 2%.

  • Pomimo rekordu dekady, udział województwa kujawsko-pomorskiego w budownictwie krajowym w 2021 r. wyniósł 4,2% i był mniejszy w porównaniu z rokiem poprzednim (4,4%). Biorąc pod uwagę liczbę mieszkań oddanych do użytkowania na 1000 ludności nasze województwo na tle pozostałych uplasowało się na 10 miejscu z wynikiem 4,8, natomiast ze względu na przeciętną powierzchnię użytkową mieszkania (95,2 m2) na 8 miejscu;
  • W województwie kujawsko-pomorskim w 2021 r. najwięcej oddanych do użytkowania mieszkań stanowią mieszkania indywidualne (50%) oraz mieszkania przeznaczone na sprzedaż lub wynajem (48,9%). Województwo kujawsko-pomorskie ze względu na wskazane formy budownictwa zajęło odpowiednio 4 i 12 lokatę wśród województw;
  • W województwie kujawsko-pomorskim w 2021 r. oddano do użytkowania więcej mieszkań w miastach niż na wsiach (o 7,2% podczas gdy w kraju, o 77,6%). Wsie z roku na rok dynamicznie się rozbudowują i w porównaniu z 2020 r. przybyło o 12,6% mieszkań więcej podczas gdy w miastach odnotowano spadek oddanych do użytkowania mieszkań o 7,7% r/r;
  • Przeciętne mieszkanie oddane do użytkowania w województwie kujawsko-pomorskim w 2021 r. to mieszkanie w nowym budynku, o powierzchni użytkowej 95,2 m2 z liczbą izb 4,1, wyposażone w instalację wodociągową i kanalizacyjną z centralnym ogrzewaniem.

Cechą charakterystyczną dla województwa kujawsko-pomorskiego jest znaczny rozwój budownictwa mieszkaniowego na terenach wiejskich. Podczas gdy dla większości województw wskaźniki w postaci mieszkań oddanych do użytkowania w przeliczeniu na 1 tyś. ludności przyjmują wyższe wartości dla miast niż dla wsi, w województwie kujawsko-pomorskim od kilku lat obserwuje się odwrotną tendencję. W 2021 r. w przeliczeniu na 1 tyś. mieszkańców oddano do użytkowania 4,2 mieszkania w miastach i 5,5 na wsiach (w Polsce odpowiednio 6,6 i 5,5 mieszkania). Tym samym nasze województwo uzyskało 5 lokatę wśród województw pod względem liczby mieszkań oddanych do użytkowania w przeliczeniu na 1 tyś. ludności na wsiach oraz 13 w miastach.

W podziale na powiaty, w 2021 r. najwięcej mieszkań, bo 11,1 na 1 tyś. ludności, oddano do użytkowania w powiecie bydgoskim, najmniej w powiecie radziejowskim (1,9). Wśród miast na prawach powiatu najlepiej wypadł Toruń (6,0), pomimo, że odnotowano spadek wskaźnika o 3,7 mieszkań na 1 tyś. ludności w porównaniu do 2020 roku. Wysoki wynik powiatu bydgoskiego wyśrubowały gminy Osielsko (28,4 mieszkań na 1 tys. ludności) i Białe Błota (15,1), które zajęły dwie najwyższe pozycje wśród 144 gmin województwa.

wykres - mieszkania oddane do użytkowania

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Według danych GUS wszystkie mieszkania oddane do użytkowania w woj. kujawsko-pomorskim w 2021 r. wyposażone są w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną oraz centralne ogrzewanie. Różnice dotyczą punktu poboru wody i odbioru ścieków bytowych oraz rodzajów centralnego ogrzewania. Jeżeli chodzi o instalację wodociągową i ogrzewanie centralne, przeważają instalacje sieciowe, które w przypadku instalacji wodociągowych stanowią ponad 93% wszystkich rozwiązań, podczas gdy w przypadku ogrzewania jedynie 32,8%. Centralne ogrzewanie z sieci jest specyficzne dla mieszkań oddanych do użytku w miastach w formie zabudowy wielorodzinnej. Pozostałe rodzaje centralnego ogrzewania ze znacznym udziałem w ramach wszystkich oddanych do użytkowania mieszkań to: kocioł/piec na paliwo stałe (25,8%) oraz kocioł/piec na paliwo gazowe (24,9%), przy czym ich udział jest wyraźnie różny dla budynków jednorodzinnych w zależności od tego czy są wybudowane w mieście czy na wsi. Te zlokalizowane w miastach najczęściej wyposażone są w kotły na paliwo gazowe (57,6% ogrzewanych mieszkań), a także piece na paliwo stałe (24,9%). Na wsiach odwrotnie, kotły na paliwo stałe to 47,7% ogrzewanych mieszkań jednorodzinnych, kotły na paliwo gazowe – 20,4%. Marginalne znaczenie mają kotły/piece na paliwo ciekłe, biopaliwa lub wielopaliwowe – 2,7% i kotły/piece na energię elektryczną – 2,4%. Zastanawiająca jest pozycja – inne rodzaje ogrzewania – z udziałem 11,4%. Różnice między miastem i wsią występują również w dostępie do sieci kanalizacyjnej. Jak podaje GUS w woj. kujawsko-pomorskim w 2021 r. 67,8% oddanych mieszkań miało dostęp do sieci kanalizacyjnej, w samym mieście 94,8%. Charakterystyczne dla wsi są mieszkania wyposażone w kanalizację lokalną, czyli przydomowe oczyszczalnie ścieków lub tzw. szamba – 61,1% oddanych mieszkań na wsi.

Wśród opublikowanych przez GUS danych dotyczących naszego województwa warto również zwrócić uwagę na dane dotyczące rozpoczętych budów oraz mieszkań, na budowę których wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym. Również w tym zakresie odnotowano wzrost względem 2020 roku. Rozpoczęto budowę 13275 mieszkań (wzrost o 13,4% r/r), z tym że większość z nich stanowią mieszkania przeznaczone na sprzedaż lub wynajem — 54,0%, natomiast mieszkania indywidualne — 44,7%. Dla 16220 mieszkań (wzrost o 10,4% r/r) wydano pozwolenia na budowę lub dokonano zgłoszeń z projektem.

Mając na uwadze powyższe dane, nastroje w 2021 roku dotyczące przyszłości budownictwa mieszkaniowego były pozytywne. Wydarzenia roku 2022 na pewno zweryfikowały ten optymizm.

Czynniki wewnętrzne, takie jak wysoka inflacja, cykl znacznych podwyżek stóp procentowych NBP, ograniczenia w dostępie do kredytów hipotecznych oraz zewnętrzne w postaci wojny w Ukrainie, spowodowały lawinowy wzrost kosztów budowy i problemy inwestorów. O ile cały zasób i energia rynku będzie przekierowany na zakończenie rozpoczętych budów, o tyle pozostałe liczby (dot. nowych rozpoczętych budów mieszkań, pozwoleń i zgłoszeń) będą sukcesywnie spadać z miesiąca na miesiąc, przy czym poważniejsze spadki będą dotyczyć budownictwa indywidualnego. Wygląda na to, że tak charakterystyczna dla naszego województwa „ucieczka na wieś” zostanie  wyraźnie ograniczona, jeżeli nie w 2022 roku, to na pewno w 2023 roku.

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                         Anna Michałek

                                                                                                                                                                                         Wydział Zarządzania,
                                                                                                                                                                                         Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

 

Zapraszamy do materiału: sygnalna__mieszkania_w_wojewodztwie_kujawsko-pomorskim_w_2021r