kpfr > Aktualności > Produkcja budowlano-montażowa powoli hamuje …

Lepsze niż w ubiegłym roku, ale niestety słabsze niż miesiąc temu. Dane Głównego Urzędu Statystycznego, dotyczące dynamiki produkcji budowlano-montażowej za czerwiec, wskazują, że ta branża najszybciej zaczyna odczuwać sytuację gospodarczą w kraju i zaczyna powoli hamować. Zapraszamy do zapoznania się z danymi GUS: Dane GUS – czerwiec 2022

Komentarz dla Regionalnego Obserwatorium Gospodarczego dotyczący powyższego trendu przygotowała dr Anna Michałek z Wydziału Zarządzania Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich. Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią: Komentarz eksperta.