kpfr > Przeciwdziałanie COVID-19 > Pożyczka płynnościowa anty COVID-19.

Cel

W ramach instrumentu finansowane będą wydatki związane z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej w tym m.in.:

  • wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie na liście płac podwykonawców,
  • zobowiązania publiczno-prawne Ostatecznego Odbiorcy,
  • spłata zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
  • zatowarowanie, półprodukty, itp.,
  • wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Ostatecznego Odbiorcy.

 

Wartość

do 500 000 zł dla mikro i małych przedsiębiorstw 

do 1 000 000 zł dla średnich przedsiębiorstw

(przy czym powyższe limity uzależnione są od wartości dwukrotności rocznego zestawienia płac Ostatecznego Odbiorcy za 2019 r. lub za ostatni dostępny rok, lub od wartości 25% całkowitego obrotu Ostatecznego Odbiorcy w 2019 r.)

 

Pozostałe warunki pożyczki:

Dla kogo – mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące swoją działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego dotknięte negatywnymi skutkami finansowymi, spowodowanymi COVID-19.

 

Oprocentowanie:

  • 2,09% w 1-wszym roku pożyczki
  • 2,34% w 2-gim i 3-cim roku pożyczki
  • 2,84% w 4-tym, 5-tym i 6-stym roku pożyczki

 

Karencja – do 6 miesięcy

Okres spłaty – do 6 lat

 

TU WEŹMIESZ POŻYCZKĘ: