kpfr > Przeciwdziałanie COVID-19 > Pożyczka płynnościowa anty COVID-19.

Informujemy, iż wprowadziliśmy specjalne zasady w udzielaniu Pożyczki płynnościowej anty covid-19 dedykowanej branżom dotkniętym restrykcjami poprzez wprowadzenie tzw. „uproszczonej ścieżki” dla pożyczek do 50 tys. zł.

 Sprawdź szczegóły

 Cel

W ramach instrumentu finansowane będą wydatki związane z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej w tym m.in.:

  • wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie na liście płac podwykonawców,
  • zobowiązania publiczno-prawne Ostatecznego Odbiorcy,
  • spłata zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
  • zatowarowanie, półprodukty, itp.,
  • wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Ostatecznego Odbiorcy.

 

Wartość

do 500 000 zł dla mikro i małych przedsiębiorstw

do 1 000 000 zł dla średnich przedsiębiorstw

 

Pozostałe warunki pożyczki:

Dla kogo – mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące swoją działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego dotknięte negatywnymi skutkami finansowymi, spowodowanymi COVID-19.

 

Oprocentowanie – od 0%

Karencja – do 6 miesięcy

Okres spłaty – do 6 lat

 

TU WEŹMIESZ POŻYCZKĘ: