kpfr > Aktualności > Dedykowana pożyczka płynnościowa anty-COVID dla branż dotkniętych restrykcjami.

Dedykowana pożyczka płynnościowa anty-COVID

dla branż dotkniętych restrykcjami – dostępna w KPFP sp. z o.o.

 

Informujemy, iż  wprowadziliśmy specjalne zasady w udzielaniu Pożyczki płynnościowej anty covid-19 poprzez wprowadzenie tzw. „uproszczonej ścieżki” dla pożyczek do 50 tys. zł.

 

Zakres wprowadzonych uproszczeń przedstawiamy poniżej:

 

  1. Wartość i zabezpieczenie pożyczki

 

UPROSZCZENIE: Możliwość pożyczki na cele obrotowe do kwoty 50 tys. zł z bardziej dostępnym zabezpieczeniem w postaci weksla in blanco z poręczeniem wekslowym na całą wartość pożyczki – wg indywidualnej oceny konkretnego wniosku i Pożyczkobiorcy.

STANDARDOWO: W każdym przypadku „twarde” zabezpieczenie pożyczki, weksel in blanco jako zabezpieczenie dodatkowe.

 

  1. „Wakacje kredytowe”

 

UPROSZCZENIE: Dla pożyczki z „uproszczonej ścieżki” zwiększenie wymiaru „wakacji kredytowych” do trzech miesięcy w pierwszym, drugim i trzecim  roku okresu spłaty.

STANDARDOWO: „Wakacje kredytowe” raz w roku maksymalnie do dwóch miesięcy w pierwszym i drugim roku spłaty pożyczki.

 

  1. „Przyspieszony tryb” – dedykowany zespół osób obsługujących „uproszczoną ścieżkę” w Kujawsko-Pomorskim Funduszu-Pożyczkowym i priorytetowa ocena złożonych wniosków pożyczkowych

 

UPROSZCZENIE 1: Do pożyczek z „uproszczonej ścieżki” przydzielony zostanie dedykowany Konsultant oraz dedykowany Analityk, którzy dokonają oceny wniosku i analizy dokumentacji pożyczkowej poza standardową kolejnością.

UPROSZCZENIE 2: Wstępna ocena wniosku na podstawie informacji w nim zawartych, po zakwalifikowaniu do projektu uzupełnienie pozostałych koniecznych dokumentów.

UPROSZCZENIE 3: Mniejsza ilość wymaganych dokumentów do oceny – ocena dokumentów finansowych za 2019 i bieżącego okresu oraz prognoza poprawy trudnej sytuacji;

UPROSZCZENIE 4: Zastąpienie części zaświadczeń oświadczeniami – zadłużenie w bankach i wymaganie części zaświadczeń na etapie podpisywania umowy, a nie składania wniosku – zaświadczenia z ZUS i US o niezaleganiu;

UPROSZCZENIE 5: Zwiększenie częstotliwości odbywania Komitetu Pożyczkowego – podejmowanie decyzji o przyznawaniu pożyczek na trzech posiedzeniach w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek). Pożyczki będą omawiane jako pierwsze. Będą wydawane pozytywne decyzje warunkowe np. w przypadku braku dostarczenia koniecznych dokumentów z ZUS i US.

 

STANDARDOWO 1: Konsultanci i Analitycy obsługują wg kolejności i wpływu wszystkie wnioski o pożyczkę wpływające do Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego;

STANDARDOWO 2: Przekazywanie do oceny wniosku kompletnego formalnie (po uprzednim uzupełnieniu wszystkich wymaganych dokumentów);

STANDARDOWO 3: Wymagane dokumenty do oceny – dokumenty finansowe za zamknięte 2 lata obrachunkowe i okres bieżący ( w przypadku pożyczek inwestycyjnych prognozy lub biznes plan);

STANDARDOWO 4: Zaświadczenia z banków o zadłużeniu oraz zaświadczenia z ZUS i US o braku zaległości wymagane na etapie złożenia wniosku;

STANDARDOWO 5: Komitet Pożyczkowy zbiera się dwa razy w tygodniu. Na Komitecie podejmowane są ostateczne decyzje o udzielnie lub odmowie udzielenia pożyczki.

 

  1. Jednorazowa wypłata środków z pożyczki

 

UPROSZCZENIE: Wypłata środków pożyczki zawsze jednorazowo w pełnej wysokości (wymagany wyodrębniony rachunek).

STANDARDOWO: Wypłata pożyczki jednorazowo lub w transzach w zależności od decyzji Pośrednika Finansowego (KPFP Sp. z o.o.), przy czym wypłata kolejnej transzy wymaga rozliczenia poprzedniej transzy.