kpfr > Aktualności > XXIII edycja Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Pragniemy poinformować o rozpoczęciu procedury naboru wniosków do XXIII edycji Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla autorów wyróżniających się dokonań i zasług w obszarach działalności publicznej, społecznej i gospodarczej w naszym regionie zrealizowanych w 2022r.

Nagrody zostaną przyznane w trzynastu kategoriach: gospodarka, fundusze unijne, rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich, innowacyjne metody stosowane w zakresie rozwoju i promocji miast i obszarów wiejskich, nauka, badania naukowe i postęp techniczny, edukacja, kultura, ochrona zdrowia, sport, ochrona środowiska naturalnego, działalność społeczna i zaangażowanie na rzecz drugiego człowieka, budowa społeczeństwa obywatelskiego oraz promocja województwa.

Zachęcamy do składania wniosków.

Zasady naboru oraz formularze wniosków znajdziecie Państwo na stronie internetowej województwa: www.kujawsko-pomorskie.pl w menu tematycznym w zakładce Patronaty, Nagrody i Medale.

Termin składania wniosków upływa 7 kwietnia 2023 r. (w przypadku przesyłki pocztowej decyduje data stempla pocztowego).