kpfr > Aktualności > XXII edycja Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Pragniemy poinformować o rozpoczęciu procedury naboru wniosków do XXII edycji Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla autorów najbardziej wartościowych osiągnięć w 2021 roku.

Nagrody zostaną przyznane w następujących dziedzinach: gospodarka, fundusze unijne, rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich, innowacyjne metody stosowane w zakresie rozwoju i promocji miast i obszarów wiejskich, nauka, badania naukowe i postęp techniczny, edukacja, kultura, ochrona zdrowia, sport, ochrona środowiska naturalnego, działalność społeczna i zaangażowanie na rzecz drugiego człowieka, budowa społeczeństwa obywatelskiego oraz promocja województwa.

Zachęcamy do składania wniosków.

Zasady naboru oraz formularze wniosków znajdziecie Państwo na stronie internetowej województwa: www.kujawsko-pomorskie.pl w menu tematycznym w zakładce Patronaty, Nagrody i Medale.

Termin składania wniosków upływa 22 kwietnia 2022 r. (w przypadku przesyłki pocztowej decyduje data stempla pocztowego).

Dodatkowo informujemy, iż prace nad wnioskami złożonymi do poprzedniej edycji dobiegają końca. Finał dwóch edycji organizator planuje przeprowadzić w połowie bieżącego roku.