kpfr > Aktualności > Włocławek. Przedsiębiorcy mogą zdobyć środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Możliwości szkoleń pracowników nigdy dosyć – tym razem środki mogą zdobyć przedsiębiorcy z Włocławka i powiatu włocławskiego. Priorytety wydatkowania środków, pochodzących z rezerwy Krajowego Fundusz Szkoleniowego, to m.in. wsparcie kształcenia pracowników centrów integracji społecznej, osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności czy też w pracowników w branżach kluczowych dla rozwoju powiatu bądź województwa.

pixabay

Fot.: Pixabay

 

Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku ogłosił właśnie nabór wniosków pracodawców na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego. Nabór trwał będzie od 1 do 7 czerwca 2023 roku, a wnioski rozpatrywane będą przy uwzględnieniu konkretnych kryteriów (szczegółową listę wytycznych i kryteriów znaleźć można na stronie PUP Włocławek).
 

 

Jak informują organizatorzy konkursu priorytety wydatkowania środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego, wynikają z decyzji Rady Rynku Pracy. Są to między innymi:

  • Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, pracowników spółdzielni socjalnych
  • Wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.
  • Wsparcie kształcenia ustawicznego w branżach kluczowych dla rozwoju powiatu bądź województwa, wskazanych w dokumentach strategicznych (Strategia Rozwoju Miasta Włocławek 2030+ lub Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 roku – Strategia Przyspieszenia 2030+)
  • Wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia.
  • Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach, którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

W konkursie mogą wziąć udział pracodawcy, którzy mają siedzibę albo miejsce prowadzenia działalności na terenie Włocławka lub powiatu włocławskiego. Powinni oni złożyć swój wniosek w PUP we Włocławku, ul. Kapitulna 24, Centrum Aktywizacji Zawodowej – Szkolenia, pokój nr 1 (tel. 54 234-00-89, 234-00-90 wew. 47).

Wszelkie szczegóły dotyczące naboru znaleźć można na stronie:

https://wloclawek.praca.gov.pl/-/20871723-nabor-wnioskow-pracodawcow-o-przyznanie-srodkow-z-rezerwy-krajowego-funduszu-szkoleniowego-na-sfinansowanie-kosztow-ksztalcenia-ustawicznego-