kpfr > Aktualności > Wejście kapitałowe.

Wejście kapitałowe to instrument, który polega na inwestowaniu w przedsiębiorstwa poprzez nabycie części ich udziałów lub akcji. Środki z inwestycji mogą być wykorzystane na innowacyjne projekty, rozwój produktów lub usług. W województwie kujawsko – pomorskim, podmiotem dokonującym inwestycji jest fundusz venture capital – Brave Seed Fund, który współpracuje z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Fundusz może przeznaczyć na jedną spółkę nawet 2 mln zł.

Poza aspektem finansowym fundusz venture capital dostarcza spółkom również pozafinansowe korzyści, tzw. smart money, czyli doświadczenie biznesowe, kompetencje i kontakty, zwiększając znacząco szanse na komercyjny sukces tych spółek.

Produkt kapitałowy skierowany jest do przedsiębiorstw odpryskowych (spin-off, spin-out)
i przeznaczony jest na finansowanie prac badawczo – rozwojowych.

Dodatkowe informacje znajdują się pod linkiem: pozyczkiunijne.bgk.pl oraz https://brave.vc/pl/