kpfr > Aktualności > Usługi rozwojowe dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego i ich pracowników

Szanowni Państwo informujemy, iż Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako Operator REGIONALNEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO ogłasza nowy nabór wniosków o udzielenie wsparcia na usługi rozwojowe zarejestrowane w Bazie Usług Rozwojowych.

Wnioski o udzielenie wsparcia mogą zostać złożone przez przedsiębiorstwa posiadające:

– status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy,

– siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,

– diagnozę potrzeb rozwojowych przeprowadzoną przez konsultantów Operatora/Partnerów (nie dotyczy jedynie przedsiębiorców, którzy uzyskali wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach Działania 2.2. PO WER).

 

Do wsparcia w ramach projektu kwalifikują się wnioski o udzielenie wsparcia obejmujące usługi rozwojowe wpisane do Bazy Usług Rozwojowych, dostępnej pod adresem: www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Wnioski o udzielenie wsparcia należy złożyć w generatorze wniosków dostępnym na stronie www.uslugirozwojowe.tarr.org.pl w terminie od 24 stycznia 2023 r. od godz. 8.00 oraz w formie skanu opatrzonego odręcznym podpisem.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie: https://uslugirozwojowe.tarr.org.pl/aktualnosc-114-ogloszenie_o_naborze_wnioskow_nr_29