kpfr > Przeciwdziałanie COVID-19 > Ułatwienia dla przedsiebiorców.

Kujawsko-Pomorski Funduszu Rozwoju sp. z o.o. w celu minimalizowania skutków związanych z COVID – 19 wprowadził istotne zmiany dla przedsiębiorców, którzy sfinansowali lub będą finansować swoje inwestycje z wykorzystaniem pożyczek dostępnych u naszych Pośredników Finansowych. 

 

Najważniejsze wprowadzone zmiany to:

  • możliwość wydłużenia okresu finansowania umów pożyczkowych,
  • możliwość wydłużenia okresu karencji w spłacie rat kapitałowych,
  • możliwość zastosowania tzw. wakacji kredytowych, czyli karencji w spłacie kapitału i odsetek pożyczki,
  • możliwość zastosowania karencji lub wakacji kredytowych w dowolnym momencie trwania umowy pożyczki.

 

Powyższe zmiany mają na celu pomoc przedsiębiorcom odczuwającym ekonomiczne skutki pandemii COVID -19 i ułatwienie im zabezpieczenia płynności finansowej oraz utrzymania miejsc pracy.

 

Decyzje w zakresie zmiany w/w parametrów w umowach pożyczkowych będą podejmowane przez Pośrednika Finansowego po indywidualnej analizie wniosku o zmiany składanego przez przedsiębiorcę.