kpfr > Aktualności > Spotkanie dla Pośredników Finansowych

W dniach 17-18 października 2018 roku Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. zorganizował spotkanie dla Pośredników Finansowych, z którymi podpisał umowy operacyjne związane z wdrażaniem instrumentów inżynierii finansowej w postaci pożyczek i poręczeń dla MŚP, w ramach nowej perspektywy tj. 2014-2020. W spotkaniu poza w/w podmiotami uczestniczyli również przedstawiciele BGK, który pełni w województwie kujawsko-pomorskim, podobnie jak KPFR, rolę Menadżera Funduszu Funduszy, a także przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Podczas spotkania zaprezentowano stan realizacji poszczególnych umów operacyjnych z Pośrednikami Finansowymi, dotychczasowe wnioski płynące z ich wdrażania i weryfikacji sprawozdań składanych przez Pośredników Finansowych, a także zagadnienia problemowe związane z dystrybucją środków w postaci instrumentów zwrotnych obecnej perspektywy finansowej 2014-2020. Podczas spotkania przeprowadzone zostało także szkolenie pt. „Pomoc de minimis w instrumentach finansowych w ramach RPO WK-P 2014-2020 – aspekty praktyczne w sytuacjach granicznych”. W drugim dniu spotkania przedstawiono zmiany jakie wniosło w obowiązkach Pośredników Finansowych RODO, a także zaprezentowano dotychczasowe działania informacyjno-promocyjne podjęte przez KPFR, wspierające sprzedaż poszczególnych produktów finansowych.

Zdjęcia ze spotkania:

Fot.: źródła własne KPFR.