kpfr > Aktualności > Rządowy program „Dobry start” – informacje

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) Oddział w Toruniu przy ul. Mickiewicza 33/39, informuje, iż od 1 lipca 2021 r. będzie realizował rządowy program „Dobry start”.

Termin i sposób składania wniosków:

Od roku szkolnego 2021/2022 tzw. 300+  dla ucznia w ramach programu „Dobry Start”  będzie obsługiwane i wypłacane przez ZUS. Wnioski będzie można składać od 1 lipca do 30 listopada 2021 r. tylko elektronicznie – za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, za pośrednictwem portalu Emp@tia lub przez serwisy bankowości elektronicznej banków, które udostępnią taką możliwość. Co ważne świadczenie będzie wypłacane wyłącznie na rachunek bankowy wskazany we wniosku, a decyzje oraz zawiadomienia dotyczące świadczeń 300+ będą przekazywane w formie elektronicznej

Uczestnicy i przeznaczenie środków:

W ramach programu rodzice – bez względu na dochody – mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów potrzebnych uczniom oraz pozostałego wyposażenia niezbędnego dzieciom uczącym się w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych do ukończenia 20. roku życia,  a w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami – do ukończenia 24 lat.

Pomoc w zakresie aplikowania:

Pracownicy ZUS w placówkach Zakładu będą pomagali zainteresowanym osobom w założeniu profilu na PUE i poprawnym wypełnieniu wniosku o świadczenie 300+. Pomoc otrzyma każdy, kto tylko tego będzie potrzebował. W tym celu pracownicy Zakładu będą także w razie potrzeby pełnić dyżury w wybranych jednostkach terenowych urzędów miasta, gminy, Poczty Polskiej i KRUS. 

Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. w Toruniu poniżej udostępnia pismo z ZUS Oddział Toruń oraz plakat z informacjami.
Zachęcamy do uczestnictwa w powyższym programie.

Program Dobry start