kpfr > Aktualności > Rozwój gospodarczy regionu oczami ekspertów.

W dniu wczorajszym, tj. 25 stycznia 2021 roku odbyła się on-line Konferencja pt. „Planowanie rozwoju gospodarczego regionu”, podczas której została zaprezentowana koncepcja programu rozwoju gospodarczego województwa kujawsko-pomorskiego, oparta na kompleksowych badaniach firmy doradczej PwC Advisory. W spotkaniu uczestniczył marszałek Piotr Całbecki, przedstawiciele samorządów i środowiska gospodarczego z naszego regionu. Dokument jest wynikiem pierwszego etapu projektu Regiogmina realizowanego przez Samorząd Województwa w partnerstwie ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie oraz Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu w ramach rządowego programu Gospostrateg. Konsultacje na temat założeń programu, które będą miały wpływ na jego ostateczny kształt, rozpoczną się 2 lutego.

Więcej informacji, w tym prezentacja i raporty Sprawdź tutaj

fot. Mikołaj Kuras