kpfr > Aktualności > Rok po agresji Rosji. Ukraińcy na rynku pracy Kujaw i Pomorza – raport WUP w Toruniu

Magazynierzy, pakowaczki, spawacze… Wielu uchodźców z Ukrainy bardzo dobrze odnalazło się na naszym rynku pracy. Toruński WUP przygotował raport „Obywatele Ukrainy na kujawsko-pomorskim rynku pracy w styczniu 2023 roku”

 

Kiedy rok temu Rosja zaatakowała Ukrainę i Polacy jako obywatele, i Polska jako państwo zareagowali natychmiast, oferując pomoc dla uchodźców w bezprecedensowej skali. Otworzyliśmy m.in. nasz rynek pracy dla Ukraińców. Prognozy, jak rozwinie się sytuacja w następnych miesiącach, jak duża będzie skala napływu uchodźców z Ukrainy i jak to się może odbić na naszym rynku pracy były różne – szczególnie, że trudno było przewidzieć scenariusze dotyczące samej wojny. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu przygotował kolejny interesujący raport o Ukraińcach na rynku zatrudnienia w kujawsko-pomorskim, dotyczący przede wszystkim stycznia 2023 – ale z uwagi na rocznicę wybuchu wojny umożliwiający też szersze podsumowania.

 

Kto przyjechał do Polski?

 

Z danych Straży Granicznej wynika, że od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę, czyli od 24.02.2022 roku do 31 stycznia 2023 roku granicę polsko-ukraińską przekroczyło 9,6 mln osób. W tym samym czasie na Ukrainę wyjechało 7,7 mln osób. Różnica to więc 1,9 miliona osób. Warto porównać tę sytuacje z końcem września 2022 – wtedy osób, które przyjechały do Polski z Ukrainy było 6,7 miliona, a tych, które przekroczyły granicę w kierunku odwrotnym – 4,9 mln. Różnica była więc bardzo podobna – wynosiła 1,8 mln osób, a było to jeszcze przed sezonem zimowym i nasileniem ataków Rosjan na infrastrukturę energetyczną Ukrainy.

Jak podaje toruński WUP, 30 stycznia na terenie Polski przebywało 971,3 tys. obywateli Ukrainy z nadanym numerem PESEL, w tym 33,2 tys. (3,4 proc.) na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Kim są Ukraińcy przebywający w naszym województwie? To głównie osoby pełnoletnie – 57,6 proc. – i przede wszystkim kobiety – aż 78,6 proc. (co jest zrozumiałe, zważywszy na charakter uchodźctwa).

Toruński WUP podkreśla, że na mocy ustawy z 12 marca 2022 roku obywatele Ukrainy przebywający legalnie na terytorium Polski mogą: pracować bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy (przy czym pracodawcy mają obowiązek zgłaszania informacji o powierzeniu pracy), podejmować działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele Polscy, rejestrować się w powiatowych urzędach pracy jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy. Za pośrednictwem powiatowych urzędów pracy osoby te mogą również korzystać z aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu.

 

W jakich branżach pracują Ukraińcy?

 

Od wybuchu wojny pracodawcy z województwa kujawsko-pomorskiego przekazali 31 430 powiadomień o podjęciu pracy (w Polsce łącznie było to 899,8 tys. powiadomień), ale należy zaznaczyć, że jednej osoby mogło dotyczyć więcej niż jedno powiadomienie. W styczniu pracę wciąż podejmowały przede wszystkim kobiety, przy czym ich odsetek wśród podjęć pracy maleje (62,2 proc. w styczniu, w 2022 roku było to 65,9 proc.). Jak informuje Wojewódzki Urząd Pracy najwięcej podjęć pracy (w styczniu 90 powiadomień i więcej) dotyczyło takich klas PKD jak: magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów; produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej; produkcja konstrukcji metalowych i ich części; produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych; działalność związana z pakowaniem; produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych; przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu; pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników; roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych czy też produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek.

Jak podaje WUP powiadomienia o podjęciu pracy najczęściej dotyczyły pracowników wykonujących prace proste (43,2 proc). W mniejszym stopniu zatrudniano: robotników przemysłowych i rzemieślników (26,6 proc.) oraz operatorów i monterów maszyn i urządzeń (17,1 proc.).

W jakich zawodach najczęściej Ukraińcy podejmowali pracę? Były to m.in. takie grupy jak: pracownik produkcji; pakowacz ręczny; monter podzespołów i zespołów elektronicznych; robotnik magazynowy; pomocniczy robotnik przemysłowy; magazynier; spawacz. Naszego województwa przybysze z Ukrainy zaczynający pracę nie wybierali w pierwszej kolejności – w styczniu 2023 roku województwo kujawsko-pomorskie zajmowało 9. miejsce pod względem liczby powiadomień o podjęciu prac.

W województwie kujawsko-pomorskim najwięcej powiadomień pracodawców o podjęciu pracy przez obywateli Ukrainy dokonali pracodawcy z siedzibą w: Bydgoszczy (37,7 proc., wysokie, 12 miejsce wśród powiatów z całej Polski), powiecie toruńskim (17, proc.) oraz Toruniu (12,2 proc.). Warto dodać, że – jak podaje WUP – styczniu 2023 roku na przykład pracodawcy z siedzibą w powiecie wąbrzeskim w ogóle nie dokonali zgłoszeń o podjęciu pracy przez obywateli Ukrainy.

 

Niewielka grupa bezrobotnych

 

Od rosyjskiej inwazji na Ukrainę na Kujawach i Pomorzu w urzędach pracy zarejestrowano jedynie 4810 obywateli Ukrainy (w Polsce 87,6 tys. rejestracji). W styczniu, podobnie jak wcześniej, najliczniej rejestrowały się osoby pomiędzy 35 a 44 rokiem życia. Zdecydowaną większość osób zarejestrowano jako osoby bezrobotne – 233. Najwięcej rejestracji dokonano w województwach mazowieckim (15,0 proc.), śląskim (10,4 proc.) oraz małopolskim (10,2 proc.). Najmniej rejestracji było w województwie warmińsko-mazurskim (2,3 proc.) oraz świętokrzyskim (2,4 proc.).

W styczniu 2023 roku najwięcej rejestracji dokonano w Toruniu (30,5 proc.), Bydgoszczy (11,5 proc.) oraz Grudziądzu (8,4 proc.). Warto zauważyć, że żadnej rejestracji nie dokonano w powiecie golubsko-dobrzyńskim, a w powiatach: radziejowskim, rypińskim oraz lipnowskim tylko jednej. W styczniu 2023 roku z ewidencji PUP wyrejestrowano z kolei 185 obywateli Ukrainy (70,6 proc. zarejestrowanych). Obywateli Ukrainy najczęściej wyłączano z ewidencji z powodu: podjęcia pracy lub innego zatrudnienia niesubsydiowanego (36,8 proc. wyrejestrowań), niepotwierdzenia gotowości do pracy (18,4 proc. wyrejestrowań) oraz dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego (16,8 proc.).

W końcu stycznia 2023 roku w PUP województwa kujawsko-pomorskiego zarejestrowanych pozostawało 831 obywateli Ukrainy (w Polsce 16,8 tys. bezrobotnych i poszukujących pracy). Było to 8. miejsce w kraju. W końcu stycznia 2023 roku obywatele Ukrainy stanowili jedynie 1,4% zarejestrowanych w PUP z terenu województwa (1,3 proc. miesiąc wcześniej). Najmniej (procentowo) był ich w powiecie grudziądzkim, najwięcej w Toruniu.

Cały raport znaleźć można na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy: https://wuptorun.praca.gov.pl/-/20272846-obywatele-ukrainy-na-kujawsko-pomorskim-rynku-pracy-w-styczniu-2023-roku-

wykres

Wykres 1. Powiadomienia o podjęciu pracy przez obywateli Ukrainy w styczniu 2023 roku według sekcji PKD (w procentach). Źródło: Opracowanie WUP w Toruniu na podstawie danych z Centralnego Systemu Analityczno-Raportowego (CeSAR) – data pobrania 09.01.2023 roku, 09.02.2023 roku.

wykres 2

Wykres 2. Powiadomienia o podjęciu pracy przez obywateli Ukrainy w styczniu 2023 roku według powiatu siedziby pracodawcy. Źródło: Opracowanie WUP w Toruniu na podstawie danych z Centralnego Systemu Analityczno-Raportowego (CeSAR) – data pobrania 09.01.2023 roku, 09.02.2023 roku.

wykres 3

Wykres 3. Zarejestrowani obywatele Ukrainy w PUP według stanu w końcu miesiąca. Źródło: Opracowanie WUP w Toruniu na podstawie danych z Centralnego Systemu Analityczno-Raportowego (CeSAR) – data pobrania 09.02.2023 roku