kpfr > Aktualności > Raport GUS w Bydgoszczy pt. Pracujący w gospodarce narodowej mieszkający w województwie kujawsko-pomorskim

Czy więcej pracuje mężczyzn, czy kobiet? Ile lat średnio ma pracownik? W jakich branżach jest największe zatrudnienie? Na te pytania odpowiada kujawsko-pomorski GUS

Główny Urząd statystyczny w Bydgoszczy opublikował raport dotyczący pracujących w gospodarce narodowej mieszkających w województwie kujawsko-pomorskim do sierpnia 2023 r. Dzięki niemu możemy dowiedzieć się m.in. czy jest więcej pracujących mężczyzn, czy kobiet oraz jaka branża zatrudnia najwięcej osób.

W statystykach GUS operuje pojęciem mediany i średniej. O ile średnią zna każdy, to medianą posługujemy się raczej nieczęsto. Czym się różnią? Wartość średnią zbioru danych obliczamy, dodając do siebie wartości wszystkich danych i dzieląc przez liczbę danych w zbiorze. Mediana jest wartością środkową danych, które uporządkowaliśmy od najmniejszej do największej. Moda to wartość, która w zbiorze danych występuje najczęściej.

 

Struktura pracujących według płci

Na ostatni dzień sierpnia 2023 r. w gospodarce narodowej w całym kraju było 15.102,2 tys. pracujących. Wśród ogółu pracujących większą część stanowili mężczyźni.

Województwo kujawsko-pomorskie:

Mężczyźni – 409 tys. pracujących, czyli 54,3 proc.
Kobiety – 344,2 tys. pracujących, czyli 45,7 proc.

Dane dotyczące naszego regionu nie odbiegają zbytnio od ogólnopolskich 53 proc. pracujących mężczyzn.

grafika płci

Średnia wieku

Ogólnopolska średnia wieku wyniosła 42,6 roku, a mediana wieku 42 lata. Średnia wieku i mediana wieku pracujących w gospodarce narodowej były podobne dla kobiet i mężczyzn.

Podobnie jest w województwie kujawsko-pomorskim:

Kobiety – średnia 42,6, mediana – 43,
Mężczyźni – średnia 43, mediana 43,
Ogółem – średnia 42,8, mediana 43.

Gdy analizujemy dane ze 144 gmin kujawsko-pomorskiego, to najwięcej najstarszych pracowników jest w Radziejowie, bo tam mediana wynosi 46 lat.

mapa województwa kujawsko-pomorskiego

Struktura pracujących według sekcji PKD w 2023 r.

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) to uporządkowane pogrupowanie typów działalności gospodarczej, branż czy sektorów.

 

Kujawsko-Pomorskie w procentach:

Przetwórstwo przemysłowe – 21,4
Handel; naprawa pojazdów samochodowych – 15,4
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo – 8,9
Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne – 7,7
Edukacja – 7,4
Budownictwo – 7,2
Opieka zdrowotna – 6,8
Pozostałe sekcje – 25,2

 

Pracujący w gospodarce narodowej

W województwie kujawsko-pomorskim pracuje 753,2 tys. osób. Emeryci i renciści stanowią 5,4 proc. ogółu pracujących, 3,7 proc. – osoby niepełnosprawne i 1,8 – cudzoziemcy.

Opracowanie własne na podstawie danych GUS