kpfr > Zamówienia publiczne > Postępowanie na podstawie ustawy PZP > Przetarg nieograniczony pn. „Wybór Pośredników Finansowych w celu wdrożenia i zarządzania Instrumentami Finansowymi – Fundusz Pożyczkowy, w ramach środków Funduszu Funduszy „Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju 2020”, nr ref. KPFR/PF/5/2019, nr ogł. 2019/S 112-275125 (ID 232870)

 

Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. ogłasza niniejszym postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór Pośredników Finansowych. Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem portalu platformazakupowa.pl, dokumentacja postępowania, jak i wszelkie informacje dotyczące postępowania dostępne są pod linkiem:

https://platformazakupowa.pl/pn/kpfr/proceedings