kpfr > Aktualności > Przetarg nieograniczony nr ref. KPFR/SOPF/2/2020

Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. w Toruniu ogłasza niniejszym postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór Wykonawcy do serwisowania Systemu do Obsługi Pośredników Finansowych (SOPF) (postępowanie pn. „Serwis Systemu do Obsługi Pośredników Finansowych (SOPF)” nr ref. KPFR/SOPF/2/2020). Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem portalu platformazakupowa.pl, dokumentacja postępowania, jak i wszelkie informacje dotyczące postępowania dostępne są pod linkiem:

https://platformazakupowa.pl/pn/kpfr/proceedings