kpfr > Aktualności > Projekt „Regiogmina”

Samorząd województwa, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Szkoła Główna Handlowa zrealizują wspólnie projekt badawczo-wdrożeniowy pn. „Regiogmina”, który zakłada opracowanie kompleksowego programu wspierania małych i średnich przedsiębiorstw. Umożliwi to grant z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

 O założeniach programu była mowa podczas konferencji prasowej w dniu 8 października br.,  zorganizowanej w Urzędzie Marszałkowskim z udziałem marszałka Piotra Całbeckiego, rektora UMK prof. Andrzeja Tretyna, prorektora ds. nauki i zarządzania Szkoły Głównej Handlowej prof. Piotr Wachowiaka oraz osób zaangażowanych w realizację projektu.

Liderem projektu jest województwo kujawsko-pomorskie, a partnerami Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu „Gospostrateg” organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Budżet przedsięwzięcia, finansowanego w całości z grantu NCBR, to 10,5 miliona złotych. Kujawsko-Pomorskie jest jednym z dwóch polskich regionów, które otrzymały tego rodzaju wsparcie. Realizację projektu zaplanowano na 32 miesiące.

Zespoły badawcze uczestniczące w projekcie przeprowadzą dogłębne badanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w regionie. Kompleksowe informacje o kujawsko-pomorskich firmach zostaną zebrane w Regionalnym Obserwatorium Gospodarczym – trwale aktualizowanej bazie danych, z których korzystać będą mogły między innymi samorządy i instytucje wsparcia.

Projekt zakłada również diagnozę istniejących i identyfikację nowych instrumentów oddziaływania na rozwój regionalnej gospodarki, a także wskazanie koniecznych zamian instytucjonalnych i legislacyjnych. Cel to wypracowanie skutecznych narzędzi działających na rzecz przedsiębiorców, oferowanych na poziomie gmin i powiatów. Proponowane rozwiązania będą uwzględniały rozwój współpracy między firmami, pomoc kapitałową, działania zmierzające do pozyskiwanie nowych inwestorów i inwestycji dla regionu oraz pomoc lokalnym firmom w rozwoju działalności eksportowej i innowacyjnej. Na ich przetestowanie pozwoli specjalny pilotaż, który zostanie przeprowadzony w 21 gminach.

Zdjęcia z konferencji:

Fot.: Szymon Zdziebło/Tarantoga.pl