kpfr > Aktualności > Producenci żywności mogą się starać o wsparcie na promocję, informację i marketing swoich wyrobów

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie działań promocyjno-informacyjno-marketingowych dotyczących żywności wytwarzanej w ramach systemów jakości. Środki na ten cel pochodzą z budżetu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

 

Pomoc finansowa skierowana jest do grup producentów prowadzących produkcję żywności w ramach systemów jakości. Grupy te mogą działać np. w formie spółdzielni, kółka rolniczego, organizacji producentów, grupy producentów rolnych, organizacji producentów, organizacji międzybranżowej, organizacji branżowej, stowarzyszenia, rolniczego zrzeszenia branżowego, izby gospodarczej, konsorcjum czy spółki cywilnej.

Wnioski o przyznanie pomocy mogą składać grupy producentów, których siedziba znajduje się na terytorium Polski, a w przypadku konsorcjum lub spółki cywilnej – miejsce zamieszkania lub siedziba podmiotu upoważnionego do reprezentowania grupy producentów znajduje się w Polsce.

Cele dofinansowania

Wsparcie ma na celu zwiększenie rozpoznawalności, a także wskazanie konsumentom zalet produktów wytwarzanych w ramach systemów jakości, takich jak np. Chroniona Nazwa Pochodzenia, rolnictwo ekologiczne, Jakość Tradycja, Quality Meat Program, Quality Assurance for Food Products – Tuszki, elementy i mięso z kurczaka i indyka, Kulinarne mięso wieprzowe lub Wędliny.

Dofinansowanie przysługuje m.in. na:

  • reklamę w internecie, telewizji, radiu lub prasie; 
  • promocję w punktach sprzedaży;
  • przygotowanie stoisk i materiałów reklamowych;
  • udział w pokazach, wystawach lub targach;
  • organizację szkoleń lub konferencji;
  • założenie strony internetowej służącej promocji produktu i administrowanie nią;
  • prowadzenie profilu w mediach społecznościowych;
  • tłumaczenia, których wykonanie jest niezbędne do zrealizowania operacji.

Wysokość dofinansowania

Pomoc przyznaje się na operacje, dla których wysokość kosztów kwalifikowalnych wynosi nie więcej niż 2 500 000 zł, a przyznawana jest w formie refundacji do 70% tych kosztów. Maksymalna kwota wsparcia na jedną operację wynosi nie więcej niż 1 750 000 zł.

Wnioski są przyjmowane do 18 marca 2024 r. wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR.

 

Autor: Paweł Jankowski