kpfr > Oferta wsparcia > Pożyczki w obszarze zdrowia

belka z logotypami unijnymi i województwa do umowy re-użycia

 

 

Informacja o zwiększeniu limitu alokacji środków finansowych w ramach Programu modernizacji podmiotów leczniczych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

kujawy pomorze

Kujawsko – Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. informuje, iż zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 7/385/24 z dnia 26 czerwca 2024 r., zwiększeniu ulega limit alokacji środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu modernizacji podmiotów leczniczych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Szacowana pula środków po zmianie wynosi do 56.040.000,00 PLN, jednak nie więcej niż wysokość wsparcia zwrotnego wynikająca z pozytywnie ocenionych fiszek przedsięwzięć, przedłożonych w ramach przeprowadzonego naboru.

W związku z powyższym Kujawsko – Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. przystępuje do oceny preselekcyjnej kolejnych fiszek według kolejności wpływu w ramach zwiększonego limitu alokacji środków w Programie.

Aktualna treść Programu modernizacji podmiotów leczniczych z terenu WK-P jest dostępna poniżej.

Belka z logotypami unijnymi